Automatisering en orkestratie

Automatisering en orkestratie

SURF onderzoekt mogelijkheden van automatisering en orkestratie. We werken aan een automatiserings- en orkestratieframework, waarmee netwerkdienstverlening geautomatiseerd kan worden aangeboden en integratie met andere systemen mogelijk wordt. Hiermee kunnen we aan de bestaande en toekomstige netwerkbehoeften van gebruikers voldoen.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Vraag naar capaciteit, privacy en/of beveiliging

Gebruikers bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben specifieke netwerkdiensten nodig om het juiste niveau van capaciteit, privacy en/of beveiliging te bereiken. De behoeften van eindgebruikers nemen continu toe; in het netwerk wil je hierbij operationele kwaliteit garanderen. Dat is een uitdaging. En als je een aanpassing wilt doen in het netwerk, dan zijn daar tot op heden handmatige acties voor nodig. Veel systemen krijgen dan nieuwe gegevens te verwerken, waardoor er datavervuiling en inconsistenties ontstaan en de servicedelivery trager gaat. Bovendien zijn er zowel op operationeel- als op businessniveau intensieve contacten nodig tussen de gebruiker en SURF om de gevraagde dienst succesvol te kunnen leveren.

Snellere uitrol

Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen, onderzoeken we de mogelijkheden van automatisering en orkestratie. Door automatisering kunnen netwerktaken in diverse management- en technologiedomeinen worden geautomatiseerd. Door die acties te combineren slagen we erin om systemen op een intelligente manier tot een geheel te verbinden en ze ook zo te beheren. Dat heet orkestratie. Automatisering en orkestratie versnellen de uitrol van complete pakketdiensten. Waar de servicecomponenten zich bevinden maakt hierbij niet uit.

Lopende activiteiten

SURF werkt aan mogelijkheden voor een zelflerend netwerk dat zichzelf aanpast naar aanleiding van acties van gebruikers. We onderzoeken specificaties van interessante normen en gestandaardiseerde open en programmeerbare interfaces, zodat het in de toekomst eenvoudig wordt om het netwerk aan te sturen. Daarnaast wordt het gemakkelijk om nieuwe componenten toe te voegen of aan te passen in ons systeem. We gebruiken gegevens uit onze interne systemen om afzonderlijke workflows te creëren voor het geautomatiseerd leveren van netwerkdiensten (producten) aan instellingen. We verwachten ook dat ons framework voor een betere integratie met reken- en opslagfaciliteiten en andere netwerken kan zorgen.

Meer informatie

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 jan 2017 - 31 dec 2020
Laatste wijziging op 20 apr 2018