Doorontwikkeling SURFwireless

Doorontwikkeling SURFwireless

In 2016 is de nieuwe dienst SURFwireless geïntroduceerd. Naast de gefaseerde introductie van deze dienst werken we aan een evaluatie van de tevredenheid en doen we onderzoek naar aanvullende dienstverlening voor SURFwireless.

Gefaseerde dienstintroductie

SURFwireless is beschikbaar voor alle op SURFnet aangesloten instellingen. Na contact met je SURFnet-adviseur volgen een schriftelijke inventarisatie en een gesprek met 1 of meer specialisten van SURFnet over je specifieke wensen en over de omgeving. Op basis daarvan bepalen we wanneer SURFwireless geleverd kan worden. Lees meer over SURFwireless. 

Evaluatie SURFwireless-dienstverlening

We onderzoeken de tevredenheid over en verbeterpunten van SURFwireless. Dit doen we op basis van statistieken en interviews met belanghebbenden binnen de instellingen.

Onderzoek aanvullende dienstverlening SURFwireless

Begin 2016 is het onderzoek naar de mogelijkheden van wifi-calling opgeleverd. Verder doet SURFnet onderzoek naar de meerwaarde van location-based services in onderwijs en onderzoek. We kijken aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor aanvullingen op de dienst SURFwireless.

Meer informatie

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 jan 2016 - 31 dec 2018