Project SURFnet8

Project SURFnet8

SURF werkt binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. We vernieuwen beide lagen van het SURFnet-netwerk: de optische laag en de servicelaag.

Het netwerk van de toekomst

Betrouwbaarheid, continuïteit en flexibiliteit

Om in te spelen op (toekomstige) vragen van gebruikers, werken we binnen Project SURFnet8 aan een open en programmeerbaar netwerk dat naast hoge betrouwbaarheid en continuïteit ook veel flexibiliteit biedt voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten. Het toekomstige netwerk is flexibeler, wijzigingen worden eenvoudiger en sneller doorgevoerd door automatisering, netwerkfunctievirtualisatie en de ontkoppeling van hardware en software.

SURFnet8 bouwen we volgens een flexibele architectuur. Hierdoor kunnen we in de toekomst eenvoudig meegaan met ontwikkelingen, en kunnen we snel nieuwe innovaties implementeren zonder dat direct alle hardware in het netwerk vervangen hoeft te worden. Dit biedt de mogelijkheid om het netwerk te laten evolueren. De ontwikkeling van software speelt hier een grote rol in.

Interactie tussen netwerk en gebruiker centraal

De interactie tussen netwerk en gebruiker staat in het netwerk van de toekomst centraal: instellingen kunnen het netwerk optimaal integreren met hun eigen toepassingen, en gebruikers kunnen (innovatieve) diensten, zoals virtuele firewalls, eenvoudig en snel aanvragen. Ook kunnen zij gemakkelijk experimenteren met nieuwe technologieën.

Vernieuwing infrastructuur

Om dit toekomstbeeld te realiseren, vernieuwen we de infrastructuur van het SURFnet-netwerk. Belangrijke uitgangspunten bij deze vernieuwing zijn een kwalitatief hoogwaardige netwerkachitectuur, een veelzijdig self-servicenetwerk en een open, programmeerbaar netwerk.

2 lagen binnen het SURFnet-netwerk

Het SURFnet-netwerk bestaat uit 2 lagen: de optische laag en de servicelaag. De optische laag belicht de glasvezels, via de servicelaag leveren we diensten aan instellingen. We hebben 2 losse aanbestedingen gedaan voor de vernieuwing van beide lagen. In 2018 hebben we de implementatie van de optische laag afgerond, in 2019 gaan we verder met de implementatie van de SURFnet8-servicelaag.

Al gerealiseerd

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 22 feb 2019