RADIUS as a Service

RADIUS as a Service

SURF doet onderzoek naar de mogelijkheden van RADIUS as a Service, als aanvulling op SURFwireless of als losse dienst. We kijken of we monitoring en beheer van RADIUS-servers via 1 centraal gemanagede omgeving kunnen regelen, waarbij koppelingen, met onder andere eduroam, veilig en gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

Beheer van RADIUS-servers

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben allemaal een eigen RADIUS-server. Deze server regelt verschillende netwerkactiviteiten, zoals toegang tot websites en de eigen wifi-omgeving. De server controleert of je bent wie je zegt te zijn, bijvoorbeeld bij het inloggen op eduroam. Omdat instellingen eigen RADIUS-servers hebben, is het beheer momenteel decentraal geregeld.  

RADIUS-servers zijn redelijk complexe systemen, vaak gebaseerd op Unix. Als instelling moet je technische kennis in huis hebben voor monitoring en beheer van je eigen server. Troubleshooting wordt hierbij door specialisten gedaan, die niet op de eerstelijns-supportafdeling werken. Deze supportafdeling kan daardoor de gebruikers niet altijd optimaal ondersteunen.

Centraal gemanagede RADIUS-omgeving

SURF onderzoekt de mogelijkheden van RADIUS as a Service. We kijken of we monitoring en beheer via 1 omgeving kunnen regelen, waarbij koppelingen, met onder andere eduroam, veilig en gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Vanuit de centraal gemanagede omgeving kunnen we toepassingen testen en optimaliseren, voordat we deze uitrollen. We kunnen aanpassingen binnen verschillende authenticatie-attributen eenvoudig doorvoeren. Door vanuit 1 omgeving te werken wordt het beheer voor de instellingen bovendien efficiƫnter dan bij de huidige decentrale aanpak.

Geplande activiteiten

We kijken of we RADIUS as a Service kunnen integreren met SURFwireless en of we het als een losse dienst kunnen aanbieden.

We hebben geĆÆnventariseerd of er bij instellingen behoefte is aan centraal RADIUS-serverbeheer. Deze behoefte is er, dus nu bekijken we welke rol SURF het beste kan innemen om instellingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Een van de vragen daarbij is of we zelf een dienst gaan ontwikkelen of dat we beter aan de slag kunnen gaan met een product uit de markt. Om antwoord te geven op deze vraag testen we met een proof of concept en laten we een adviesrapport opstellen.

Status
Afgerond
Begin- en einddatum
01 jan 2017 - 31 dec 2018
Laatste wijziging op 01 feb 2018