Research on Networks

Research on Networks

Research on Networks (RoN) is een samenwerkingsprogramma tussen SURF en Nederlandse onderzoeksinstellingen waarin we onderzoek doen naar netwerktechnologieën. Door deze samenwerking kunnen we ons netwerk blijven ontwikkelen voor het onderwijs en onderzoek. Ben je netwerkonderzoeker en wil je met SURF samenwerken, dan horen we graag van je.

Onderzoek naar netwerktechnologieën

SURF onderhoudt en ontwikkelt een netwerkinfrastructuur die voldoet aan de wensen en hoge eisen van onze instellingen. Om te blijven voldoen aan de groeiende behoeften van het onderzoek en onderwijs, onderzoeken we continu hoe we het netwerk kunnen blijven ontwikkelen. Dit kan zijn door nieuwe netwerktechnologieën toe te passen, toepassingen te analyseren en bestaande problemen op te lossen. Het onderzoek doen we op basis van netwerkspecifieke onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden en waarvoor SURF niet altijd de kennis zelf in huis heeft.

Bundeling van kennis en expertise

Bij onze aangesloten instellingen werken netwerkonderzoekers die beschikken over specialistische en hoogwaardige kennis van bepaalde technologiedomeinen. Daarom wil SURF graag de netwerkspecifieke onderzoeksvragen samen met deze netwerkonderzoekers uitwerken en beantwoorden. Hierdoor kunnen de uitdagingen waar SURF met zijn instellingen voor staat, worden opgelost en verbeteringen worden toegepast in het netwerk. Deze verbeteringen komen weer ten goede aan onderwijs en onderzoek.

Bekijk het projectoverzicht

Op onze wiki lees je meer over de lopende RoN-projecten. Ook vind je hier informatie over de afgeronde projecten.

Doe mee!

Wij zijn altijd op zoek naar onderzoekers die samen met SURF onderzoek willen doen naar nieuwe netwerktechnologieën. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar nip@surfnet.nl.

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2004
Laatste wijziging op 17 jul 2018