Over Software Defined Networking

Met Software Defined Networking (SDN) wordt het netwerk op softwareniveau bestuurd. Door SDN kun je dynamischer omgaan met de infrastructuur en zo flexibeler reageren op veranderingen in of buiten de instelling. SURF onderzoekt de mogelijke toepassingen voor het SURFnet-netwerk.

SDN: beheerfunctie losgekoppeld van dataforwarding

Met Software Defined Networking (SDN) worden beheer- en controlefunctie van netwerkelementen zoals routers en switches, losgekoppeld van de dataforwardingfunctie. De beheerfunctie en andere complexe functies kunnen worden ondergebracht op aparte servers, zodat de fysieke netwerkelementen (hardware) eenvoudiger worden en zich alleen nog toeleggen op het ontvangen en doorsturen van data.

Samen met instellingen en internationale partners

SURF werkt samen met internationale partners zoals het Amerikaanse netwerkresearchconsortium Internet2 aan de ontwikkeling van en het testen met deze nieuwe technologie. SURF wil aangesloten instellingen betrekken bij zijn activiteiten en zijn kennis over de technologie delen. Bijvoorbeeld in de vorm van pilots met usergroepen, waarbij virtuele netwerkslices ter beschikking worden gesteld, of in de vorm van workshops.  

Meer informatie

Laatste wijziging op 27 nov 2017