Innovatieprojectenoverzicht

Gebruik de filters aan de linkerkant om uw zoekresultaten te verfijnen of uit te breiden.

 • SURFmarket 3.0

  Innovatieproject - SURF ontwikkelt in dit project SURFmarket 3.0. Via deze ICT-marktplaats heeft iedere Nederlandse onderzoeker, student, docent en medewerker toegang tot een breed palet van diensten en producten die zij kunnen inzetten en gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken over de toegankelijkheid, het gebruiksrecht en de betrouwbaarheid.

 • Research data zone

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een research data zone. Dit is een deel van het campusnetwerk dat is geoptimaliseerd voor data-intensief onderzoek. Samen met de UvA/HvA is een project gestart om een research data zone te ontwerpen en implementeren. SURFnet heeft een coördinerende rol in het samenbrengen van de partijen.

 • Organiseren van flexibiliteit

  Innovatieproject - De studentenpopulatie wordt steeds diverser en studenten hebben elk hun eigen wensen en voorkeuren. Onderwijs dat de student centraal stelt, vraagt om flexibiliteit. SURF ontwikkelt hulpmiddelen voor studentmobiliteit en onderwijslogistiek, waarmee instellingen hun onderwijs flexibeler kunnen maken en studenten meer keuzevrijheid kunnen bieden.

 • Internationale netwerkactiviteiten

  Innovatieproject - Onderzoeks- en onderwijsinstellingen gebruiken steeds meer e-infrastructuurdiensten die geleverd worden door leveranciers of collega-instellingen wereldwijd. De koppeling van het SURFnet-netwerk met de rest van de wereld is dan ook essentieel. SURFnet onderneemt verschillende activiteiten om deze koppeling verder uit te breiden en te verbeteren.

 • Netwerkfunctievirtualisatie (NFV)

  Innovatieproject - SURFnet doet onderzoek naar nieuwe netwerktechnologieën voor de doorontwikkeling van het netwerk, waaronder het virtualiseren van netwerkfuncties. SURFnet werkt aan een proof-of-concept omgeving, waarbij als eerste functie een virtuele firewall zal worden getest.

 • RADIUS as a Service

  Innovatieproject - SURFnet doet onderzoek naar de mogelijkheden van RADIUS as a Service, als aanvulling op SURFwireless of als losse dienst. We kijken of we monitoring en beheer van RADIUS-servers via 1 centraal gemanagede omgeving kunnen regelen, waarbij koppelingen, met onder andere eduroam, veilig en gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

 • eduroam op openbare locaties

  Innovatieproject - eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURFnet kijkt op welke openbare locaties eduroam aangeboden kan worden.

 • Internet of Things

  Innovatieproject - Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’, oftewel het internet der dingen. SURFnet kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek.

 • Netwerkperformance optimaliseren (PERT)

  Innovatieproject - SURFnet bekijkt de mogelijkheden voor het opzetten van een PERT: Performance Enhancement and Response Team. Een PERT helpt ICT-afdelingen en eindgebruikers wanneer het netwerk niet optimaal presteert. Het ondersteunt bij het optimaliseren van de end-to-end performance, bijvoorbeeld bij trage verbinding, lage bandbreedte en teveel delay of jitter.

 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

  Innovatieproject - Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn (Open Access)? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het Landelijk Coördinatiepunt faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement.

 • SURFnet-netwerk Dashboard

  Innovatieproject - Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.

 • E-LAN

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van UMC’s samen met behulp van het E-LAN van SURFnet.

 • Toegang tot leermaterialen

  Innovatieproject - Als studenten en docenten altijd en overal toegang krijgen tot een diversiteit aan leermaterialen, vergroot dat de mogelijkheden om het onderwijs flexibel in te richten. SURF wil ervoor zorgen dat studenten online toegang hebben tot leermaterialen en dat docenten open leermaterialen samen kunnen ontwikkelen en delen.

 • Onderwijsinnovatie met ICT in de praktijk

  Innovatieproject - De ambitie om onderwijs op maat vorm te geven, wordt breed gedeeld en technologie vergroot de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren. Veel onderwijsinstellingen experimenteren met onderwijsinnovatie met behulp van ICT. Wat zijn succesfactoren om dit te organiseren, welke trends en technologie kunnen bijdragen aan onderwijsvernieuwing?

 • Digitaal toetsen

  Innovatieproject - Als studenten en docenten altijd en overal toegang krijgen tot een diversiteit aan toetsmaterialen, vergroot dat de mogelijkheden om het onderwijs flexibel en persoonlijk in te richten. SURF wil het ontwikkelen en delen van toetsmateriaal via gezamenlijke toetsbanken stimuleren.