Innovatieprojectenoverzicht

Gebruik de filters aan de linkerkant om uw zoekresultaten te verfijnen of uit te breiden.

 • SURFmarket 3.0

  Innovatieproject - SURF ontwikkelt in dit project SURFmarket 3.0. Via deze ICT-marktplaats heeft iedere Nederlandse onderzoeker, student, docent en medewerker toegang tot een breed palet van diensten en producten die zij kunnen inzetten en gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken over de toegankelijkheid, het gebruiksrecht en de betrouwbaarheid.

 • Research data zone

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een research data zone. Dit is een deel van het campusnetwerk dat is geoptimaliseerd voor data-intensief onderzoek. Samen met de UvA/HvA is een project gestart om een research data zone te ontwerpen en implementeren. SURFnet heeft een coördinerende rol in het samenbrengen van de partijen.

 • Organiseren van flexibiliteit

  Innovatieproject - De studentenpopulatie wordt steeds diverser en studenten hebben elk hun eigen wensen en voorkeuren. Onderwijs dat de student centraal stelt, vraagt om flexibiliteit. SURF ontwikkelt hulpmiddelen voor studentmobiliteit en onderwijslogistiek, waarmee instellingen hun onderwijs flexibeler kunnen maken en studenten meer keuzevrijheid kunnen bieden.

 • Internationale netwerkactiviteiten

  Innovatieproject - Onderzoeks- en onderwijsinstellingen gebruiken steeds meer e-infrastructuurdiensten die geleverd worden door leveranciers of collega-instellingen wereldwijd. De koppeling van het SURFnet-netwerk met de rest van de wereld is dan ook essentieel. SURFnet onderneemt verschillende activiteiten om deze koppeling verder uit te breiden en te verbeteren.

 • Internet of Things

  Innovatieproject - Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’, oftewel het internet der dingen. SURFnet kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek, onder andere door seminars te organiseren.

 • eduroam op openbare locaties

  Innovatieproject - eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURFnet heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om het gemak van eduroam aan te bieden op openbare locaties.

 • Doorontwikkeling SURFwireless

  Innovatieproject - In 2016 is de nieuwe dienst SURFwireless geïntroduceerd. Naast de gefaseerde introductie van deze dienst werken we aan een evaluatie van de tevredenheid en doen we onderzoek naar aanvullende dienstverlening voor SURFwireless.

 • Netwerkperformance optimaliseren (PERT)

  Innovatieproject - SURFnet bekijkt de mogelijkheden voor het opzetten van een PERT: Performance Enhancement and Response Team. Een PERT helpt ICT-afdelingen en eindgebruikers wanneer het netwerk niet optimaal presteert. Het ondersteunt bij het optimaliseren van de end-to-end performance, bijvoorbeeld bij trage verbinding, lage bandbreedte en teveel delay of jitter.

 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

  Innovatieproject - Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn (Open Access)? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het Landelijk Coördinatiepunt faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement.

 • SURFnet-netwerk Dashboard

  Innovatieproject - Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.

 • Duurzaam inkopen van ICT-producten en -diensten

  Innovatieproject - Inkopers en ICT-managers van hogescholen, universiteiten en UMC’s hebben interesse in het duurzaam inkopen van ICT, maar het ontbreekt ze nog aan kennis en hulpmiddelen om dit ook in de praktijk te brengen. Er is behoefte aan eenduidige, ICT-specifieke inkoopcriteria, good practices en standaarden.

 • E-LAN

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van UMC’s samen met behulp van het E-LAN van SURFnet.

 • Toegang tot leermaterialen

  Innovatieproject - Als studenten en docenten altijd en overal toegang krijgen tot een diversiteit aan leermaterialen, vergroot dat de mogelijkheden om het onderwijs flexibel in te richten. SURF wil ervoor zorgen dat studenten online toegang hebben tot leermaterialen en dat docenten open leermaterialen samen kunnen ontwikkelen en delen.

 • Identifiers voor het registreren van onderzoeksresultaten

  Innovatieproject - Het is belangrijk om als instelling te kunnen vaststellen wie welke (open access) onderzoeksresultaten oplevert. Dat wordt gedaan met persistente identifiers: unieke labels naar een digitaal object. In dit project stimuleert SURFmarket de implementatie van de auteursidentifier ORCID met een pilot project.

 • Registreren en uitwisselen van onderzoeksinformatie

  Innovatieproject - Het is belangrijk dat informatie over wetenschappelijk onderzoek in Nederland op een gestructureerde en uniforme manier wordt verzameld en uitgewisseld. Daarom ondersteunt SURFmarket binnen het open access programma kennisdeling, standaardisatie, innovatie en instellingsoverschrijdende projecten.