Innovatieprojectenoverzicht

Gebruik de filters aan de linkerkant om uw zoekresultaten te verfijnen of uit te breiden.

 • Edubadges en microcredentialing

  Innovatieproject - Instellingen willen de resultaten van hun studenten digitaal kunnen certificeren. En ze willen dat kunnen doen in kleinere eenheden dan diploma's (microcredentialing). In 2018 bouwt SURF samen met instellingen verder aan een digitale infrastructuur voor het uitgeven van deze digitale certificaten, ofwel edubadges. Meld je aan voor een pilot.

 • Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

  Innovatieproject - Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen zij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.

 • SURFmarket 3.0

  Innovatieproject - SURF ontwikkelt in dit project een nieuwe generatie van het portal Mijn SURFmarket. Via deze ICT-marktplaats heeft het Nederlandse onderwijs en onderzoek toegang tot een breed palet van diensten en producten waarvoor toegankelijkheid, het gebruiksrecht en de betrouwbaarheid geborgd zijn.

 • Research data zone

  Innovatieproject - SURF onderzoekt de mogelijkheden van een research data zone. Dit is een deel van het campusnetwerk dat is geoptimaliseerd voor data-intensief onderzoek. Samen met de UvA/HvA is een project gestart om een research data zone te ontwerpen en implementeren. SURF heeft een coördinerende rol in het samenbrengen van de partijen.

 • Internationale netwerkactiviteiten

  Innovatieproject - Onderzoeks- en onderwijsinstellingen gebruiken steeds meer e-infrastructuurdiensten die geleverd worden door leveranciers of collega-instellingen wereldwijd. De koppeling van het SURFnet-netwerk met de rest van de wereld is dan ook essentieel. SURFnet onderneemt verschillende activiteiten om deze koppeling verder uit te breiden en te verbeteren.

 • RADIUS as a Service

  Innovatieproject - SURF doet onderzoek naar de mogelijkheden van RADIUS as a Service, als aanvulling op SURFwireless of als losse dienst. We kijken of we monitoring en beheer van RADIUS-servers via 1 centraal gemanagede omgeving kunnen regelen, waarbij koppelingen, met onder andere eduroam, veilig en gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

 • Netwerkfunctievirtualisatie (NFV)

  Innovatieproject - SURF doet onderzoek naar nieuwe netwerktechnologieën voor de doorontwikkeling van het netwerk, waaronder het virtualiseren van netwerkfuncties. SURF werkt aan een proof-of-conceptomgeving, waarbij als eerste functie een virtuele firewall zal worden getest.

 • Automatisering en orkestratie

  Innovatieproject - SURF onderzoekt mogelijkheden van automatisering en orkestratie. We werken aan een automatiserings- en orkestratieframework, waarmee netwerkdienstverlening geautomatiseerd kan worden aangeboden en integratie met andere systemen mogelijk wordt. Hiermee kunnen we aan de bestaande en toekomstige netwerkbehoeften van gebruikers voldoen.

 • eduroam op openbare locaties

  Innovatieproject - eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURF kijkt op welke openbare locaties eduroam aangeboden kan worden.

 • Internet of things

  Innovatieproject - Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of things’, oftewel het internet der dingen. SURF kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek.

 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

  Innovatieproject - Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn (Open Access)? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het Landelijk Coördinatiepunt faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement.

 • SURFnet-netwerk Dashboard

  Innovatieproject - Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.

 • E-LAN

  Innovatieproject - SURF onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van UMC’s samen met behulp van het E-LAN van SURF.

 • Digitale leermaterialen

  Innovatieproject - Het delen en hergebruik van leermaterialen kan bijdragen aan beter onderwijs. SURF ontwikkelt een landelijke infrastructuur die studenten online toegang biedt tot open leermaterialen en waarin docenten leermaterialen kunnen delen. Met deze infrastructuur komen er meer mogelijkheden om het onderwijs flexibel in te richten.

 • Duurzaamheid

  Innovatieproject - SURF bevordert duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van onze activiteiten en diensten. Het hoofddoel van dit innovatieproject is het vergroenen van ICT. We doen dit met en voor onze leden, maar ook voor onze eigen diensten.