Innovatieprojectenoverzicht

Gebruik de filters aan de linkerkant om uw zoekresultaten te verfijnen of uit te breiden.

 • Research data zone

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een research data zone. Dit is een deel van het campusnetwerk dat is geoptimaliseerd voor data-intensief onderzoek. Samen met de UvA/HvA is een project gestart om een research data zone te ontwerpen en implementeren. SURFnet heeft een coördinerende rol in het samenbrengen van de partijen.

 • Optimalisatie dienstenportfolio

  Innovatieproject - Onderwijsinstellingen willen beschikken over een operationeel en evenwichtig dienstenportfolio voor het onderwijsproces. Daarom kijkt SURF samen met instellingen naar de behoefte aan dienstverlening, welke diensten ingekocht of zelf ontwikkeld moeten worden. We werken aan de optimalisering van diensten en aan diensttontwikkeling voor het onderwijs.

 • Internet of Things

  Innovatieproject - Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’, oftewel het internet der dingen. SURFnet kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek, onder andere door seminars te organiseren.

 • Doorontwikkeling SURFwireless

  Innovatieproject - In 2016 is de nieuwe dienst SURFwireless geïntroduceerd. Naast de gefaseerde introductie van deze dienst werken we aan een eerste evaluatie van de tevredenheid, kijken we of we SURFwireless energiezuiger kunnen maken en doen we onderzoek naar aanvullende dienstverlening voor SURFwireless.

 • eduroam op openbare locaties

  Innovatieproject - eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURFnet heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om het gemak van eduroam aan te bieden op openbare locaties.

 • Netwerkperformance optimaliseren (PERT)

  Innovatieproject - SURFnet bekijkt de mogelijkheden voor het opzetten van een PERT: Performance Enhancement and Response Team. Een PERT helpt ICT-afdelingen en eindgebruikers wanneer het netwerk niet optimaal presteert. Het ondersteunt bij het optimaliseren van de end-to-end performance, bijvoorbeeld bij trage verbinding, lage bandbreedte en teveel delay of jitter.

 • Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

  Innovatieproject - Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn (Open Access)? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het Landelijk Coördinatiepunt faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement.

 • SURFnet-netwerk Dashboard

  Innovatieproject - Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.

 • Duurzaam inkopen van ICT-producten en -diensten

  Innovatieproject - Inkopers en ICT-managers van hogescholen, universiteiten en UMC’s hebben interesse in het duurzaam inkopen van ICT, maar het ontbreekt ze nog aan kennis en hulpmiddelen om dit ook in de praktijk te brengen. Er is behoefte aan eenduidige, ICT-specifieke inkoopcriteria, good practices en standaarden.

 • Proeftuin voor onderwijs

  Innovatieproject - Binnen de Proeftuin experimenteren we met nieuwe ICT-technologieën om onderwijs op maat te stimuleren, zodat onderwijs beter aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. De Proeftuin is er voor studenten, docenten en anderen die betrokken zijn bij ICT en onderwijsinnovatie en interesse hebben om te experimenteren en kennis te delen.

 • E-LAN

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van UMC’s samen met behulp van het E-LAN van SURFnet.

 • Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving

  Innovatieproject - Hoe ziet de digitale leeromgeving van de toekomst er uit, welke technische voorzieningen zijn daar voor nodig, en hoe zit het met de implementatie er van? Het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving ondersteunt de instellingen met deze en andere actuele vraagstukken rond de leeromgeving.

 • Learning analytics

  Innovatieproject - De mogelijkheden van learning analytics in het onderwijs zijn veelbelovend. Studiedata die een student tijdens het leerproces genereert kunnen met learning analytics worden omgezet naar waardevolle informatie. SURFnet roept onderwijsinstellingen op om te experimenteren en ervaring op te doen met learning analytics.

 • Ondersteunen nieuwe business modellen voor ‘open access publiceren’

  Innovatieproject - Dit project richt zich op het ondersteunen van onderzoekers en instellingen om ‘open access publiceren’ makkelijk, inzichtelijk en beheersbaar te houden. Er worden nieuwe licentiemodellen ontwikkeld en er wordt geïnventariseerd welke nieuwe ICT- diensten en juridische expertise nodig zijn voor ‘open access publiceren’.

 • Auteursrechten.nl: informatie over auteursrechten in het hoger onderwijs

  Innovatieproject - Op juridisch vlak ondersteunt SURFmarket de transitie naar open access door de website www.auteursrechten.nl in nieuwe vorm en met actuele juridische informatie aan te bieden. Hier vinden onderzoekers, docenten en studenten antwoorden op vragen over het auteursrecht.