Innovatieprojectenoverzicht

Gebruik de filters aan de linkerkant om uw zoekresultaten te verfijnen of uit te breiden.

 • Research data zone

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een research data zone. Dit is een deel van het campusnetwerk dat is geoptimaliseerd voor data-intensief onderzoek. Samen met de UvA/HvA is een project gestart om een research data zone te ontwerpen en implementeren. SURFnet heeft een coördinerende rol in het samenbrengen van de partijen.

 • eduroam op openbare locaties

  Innovatieproject - eduroam is voor veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen een niet meer weg te denken voorziening voor studenten en medewerkers. SURFnet heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om het gemak van eduroam aan te bieden op openbare locaties.

 • Internet of Things

  Innovatieproject - Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’, oftewel het internet der dingen. SURFnet kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek, onder andere door seminars te organiseren.

 • Optimalisatie dienstenportfolio

  Innovatieproject - Onderwijsinstellingen willen beschikken over een operationeel en evenwichtig dienstenportfolio voor het onderwijsproces. Daarom kijkt SURF samen met instellingen naar de behoefte aan dienstverlening, welke diensten ingekocht of zelf ontwikkeld moeten worden. We werken aan de optimalisering van diensten en aan diensttontwikkeling voor het onderwijs.

 • Doorontwikkeling SURFwireless

  Innovatieproject - In 2016 is de nieuwe dienst SURFwireless geïntroduceerd. Naast de gefaseerde introductie van deze dienst werken we aan een eerste evaluatie van de tevredenheid, kijken we of we SURFwireless energiezuiger kunnen maken en doen we onderzoek naar aanvullende dienstverlening voor SURFwireless.

 • Netwerkperformance optimaliseren (PERT)

  Innovatieproject - SURFnet bekijkt de mogelijkheden voor het opzetten van een PERT: Performance Enhancement and Response Team. Een PERT helpt ICT-afdelingen en eindgebruikers wanneer het netwerk niet optimaal presteert. Het ondersteunt bij het optimaliseren van de end-to-end performance, bijvoorbeeld bij trage verbinding, lage bandbreedte en teveel delay of jitter.

 • SURFnet-netwerk Dashboard

  Innovatieproject - Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Bij latere releases komen ook self-service features beschikbaar, zoals het zelf opzetten van lichtpaden op een MSP.

 • Proeftuin voor onderwijs

  Innovatieproject - Binnen de Proeftuin experimenteren we met nieuwe ICT-technologieën om onderwijs op maat te stimuleren, zodat onderwijs beter aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. De Proeftuin is er voor studenten, docenten en anderen die betrokken zijn bij ICT en onderwijsinnovatie en interesse hebben om te experimenteren en kennis te delen.

 • E-LAN

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van UMC’s samen met behulp van het E-LAN van SURFnet.

 • SURF-cloudproject Webhosting

  Innovatieproject - Binnen het SURF-cloudproject Webhosting werken 5 Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke webhosting dienstverlening. Het doel is om via SURF een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden aan eindgebruikers.

 • Afgerond SURF-cloudproject KUBUS

  Innovatieproject - 6 hogescholen werkten binnen het project KUBUS met SURF aan Infrastructure as a Service (IaaS). Doel was om een gezamenlijk platform te creëren, waarin instellingen ICT-voorzieningen met elkaar kunnen delen. Dit project heeft geresulteerd in de dienst SURFcumulus.

 • Innovatieproject Enabling Dynamic Services

  Innovatieproject - In de periode 2015-2018 ontwikkelt SURF technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. Het doel is technische integratie van separate onderdelen van de e-infrastructuur te bewerkstelligen om zo dichter aan te sluiten bij de vraag van de gebruiker.

 • Innovatieproject MySURF

  Innovatieproject - In de periode 2015-2018 realiseert SURF een online serviceportal, waar studenten, onderzoekers en medewerkers alle producten en diensten van en via SURF gemakkelijk kunnen gebruiken en afnemen. Deze diensten zijn bruikbaar voor hun werk, studie en onderzoek.

 • Onderwijsinnovatie met ICT

  Innovatieproject - Binnen het project Onderwijsinnovatie met ICT onderzoekt SURFnet samen met instellingen hoe we ICT kunnen inzetten om concreet invulling te geven aan onderwijs op maat. Wat zijn succesfactoren om onderwijsinnovatie te organiseren, en welke trends en technologische mogelijkheden kunnen bijdragen aan onderwijsvernieuwing?

 • Wifi-calling

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt wifi-calling als nieuwe draadvrije toepassing. Bij wifi-calling worden telefoongesprekken en sms-berichten afgehandeld over het wifinetwerk en dit is een oplossing voor indoordekkingsproblemen. SURFnet vervult een aanjagende rol om wifi-calling in Nederland beschikbaar te maken en adviseert bij aanbestedingen voor telefonie.