Inrichting van onderwijsruimtes voor blended onderwijs

Als je je onderwijs blended aanbiedt, vraagt dat ook om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen. Onderwijsruimtes die hier voor uitgerust zijn, worden ook wel learning spaces genoemd.

Jongen in open bibliotheek achter computer

Verkennend onderzoek naar innovatieve learning spaces in Nederland

Samen met het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland doen we een verkennend onderzoek naar welke innovatieve learning spaces er in het Nederlandse hoger onderwijs zijn en hoe deze instellingen deze spaces in de onderwijspraktijk gebruiken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, bekijken we in hoeverre er behoefte is aan centrale regievoering of coördinatie op dit thema.

Bezoeken, seminar en publicatie learning spaces

Om inspiratie op te doen over de mogelijke inrichtingsvormen van onderwijsruimtes organiseren we 2 bezoeken aan instellingen in Nederland die in hun onderwijs gebruikmaken van innovatieve learning spaces. Op basis van de bezoeken, organiseren we een seminar waarin we op een gestructureerde manier kijken naar de opties bij de inrichting van learning spaces. Daarin behandelen we zowel technologische als organisatorische en didactische aspecten. De inzichten en resultaten van dit seminar bundelen we in een publicatie.

Vlog over learning spaces - ELI 2019