Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ict?

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ict vinden hier inspiratie en keuzehulp om dit te organiseren. Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen is onderzocht hoe zij docenten in staat stellen hun onderwijs te vernieuwen.

student met VR-bril

Interviews met instellingen

De aandachtspunten en keuzes zijn afgeleid uit interviews met verschillende instellingen die docenten (willen) ondersteunen bij het bij het innoveren van hun onderwijs. Over ieder van deze instellingen is een gedetailleerde casusbeschrijving opgesteld.

Wie in meer detail wil weten hoe de geïnterviewde instellingen onderwijsinnovatie met ict organiseren, kan zich verdiepen in de volgende vijf casussen:

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) hanteert een instellingsbreed uitgezette koers in combinatie met vraaggerichte docentondersteuning. In de onderwijsvisie van de HU is blended learning een van de basisprincipes. Dankzij het instellingsbrede programma is nu 90% van de opleidingen bezig met herontwerp van het onderwijs. De HU heeft een eigen digitaal instellingsplatform laten ontwikkelen (HUbl). De docenten zijn hier sterk bij betrokken geweest. De ondersteuning is in algemene zin sterk vervlochten met de organisatie, al is er recentelijk ook een beweging ingezet naar centralisatie van de onderwijsondersteuning. Het herontwerp van onderwijs krijgt vorm door co-creatie tussen docent en ondersteuning. In een interne studio zijn bijvoorbeeld cameramensen, editors en didactische ondersteuners beschikbaar.

Lees meer over deze casus

Saxion

Ook Saxion werkt met een blended onderwijsconcept, maar elke academie bepaalt zelf het ambitieniveau op dit gebied. Het initiatief voor vernieuwingen komt doorgaans van onderaf. De ondersteuning is centraal belegd bij een ict&O- programma; het kan gaan om verzoeken van individuele docenten, maar ook om het herontwerp van een compleet curriculum. Het centrale programma heeft vier soorten ondersteuners: functioneel beheerders, instructional designers, adviseurs en een videoteam. Docenten krijgen op teamniveau professionalisering aangebo- den, die steeds uitmondt in het herontwerp van een bestaand vak.

Lees meer over deze casus

Universiteit Utrecht

Bij de Universiteit Utrecht is het centrale programma Educate-it sinds 2014 de spil in de ondersteuning van blended en online onderwijs. Het programma werkt sterk vraaggestuurd en de ondersteuning is decentraal, maar wel centraal gecoördineerd: iedere faculteit heeft een eigen facultair Educate-it team. Inzet van student-assistenten zorgt voor een snelle reactietijd op ondersteuningsvragen. Docenten maken gebruik van vijf verspreide do-it-yourself videostudio’s. Ambassadeurs van succesvolle voorlopers zorgen ervoor dat de meeste docenten bereikt worden. De Universiteit Utrecht wil het centrale programma in 2020 laten opgaan in de staande organisatie.

Lees meer over deze casus

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds 2014 het strategische programma ‘Digitaal = Normaal’, waarmee innovatie met centrale middelen aangejaagd wordt. De ondersteuning krijgt deels centraal vorm, bijvoorbeeld in een one stop shop om MOOC’s te maken. Andere ondersteunende diensten zijn verspreid georganiseer. Dit geldt bijvoorbeeld voor docentprofessionalisering. Een centraal georganiseerde community is in ontwikkeling. De intentie is om hiermee ook het brede gebruik en brede implementatie buiten de kring van voorlopers te versterken.

Lees meer over deze casus

Technische Universiteit Delft

Innovatie is bij de TU Delft voor een groot deel een bottom-up ontwikkeling, waarbij docenten centrale financiering en ondersteuning kunnen krijgen. Docenten kunnen periodiek projectvoorstellen indienen voor interne tenders. De TU Delft heeft in 2014 de Extension School voor open en online onderwijs opgericht, een ‘virtuele faculteit’ voor online onderwijs. Hier wordt het online onderwijsbeleid geformuleerd, uitgevoerd, gestimuleerd en didactisch ondersteund. Daarnaast is een videostudio beschikbaar, onderwijskundige ondersteuning en een fysieke locatie om te experimenteren met onderwijsinnovaties. In 2018 wordt dit samengevoegd tot een one stop shop.

Lees meer over deze casus