Inventarisatie studentmobiliteit

Studenten willen steeds vaker vakken volgen bij verschillende instellingen. Hoe organiseer je die studentmobiliteit? Wij hebben samen met een aantal instellingen, de vraagstukken op dit gebied geïnventariseerd. We deelden ze in op onderwijsinhoudelijk, onderwijslogistiek en technisch vlak. In deze uitgave lees je mogelijke oplossingen.

studenten in de bibliotheek van Maastricht University

Technische, onderwijskundige en logistieke vraagstukken

Studenten willen steeds vaker buiten de eigen instelling kunnen studeren, bijvoorbeeld omdat ze vakgebieden willen combineren die niet binnen één instelling te vinden zijn. Om die mobiliteit mogelijk te maken, is keuzevrijheid in het samenstellen van het curriculum nodig, zowel binnen als buiten de eigen onderwijsinstelling. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Studenten en instellingen lopen tegen allerlei grenzen aan: technisch, onderwijskundig en logistiek. In deze publicatie lees je welke vraagstukken dat zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Uitgangspunt voor discussie en bepalen vervolgstappen

Deze uitgave dient als uitgangspunt voor een discussie op het gebied van studentmobiliteit. Op basis van de resultaten van deze discussie kan SURF samen met de onderwijsinstellingen vervolgstappen bepalen. Zo kunnen we samen de studentmobiliteit beter te ondersteunen.

Voor wie?

De inventarisatie is bedoeld voor informatiemanagers en beleidsmedewerkers van onderwijsinstellingen, die betrokken zijn bij studentmobiliteit.