Daphne Riksen Schrijfprijs

SURF organiseert de Daphne Riksen Schrijfprijs om te stimuleren dat er beter over techniek, innovatie en onderwijs wordt geschreven. De uitslag van de editie van 2020 is bekend.

Banner Daphne Riksen Schrijfprijs 2020 met foto

Jury Daphne Riksen Schrijfprijs

De jury van de Daphne Riksen Schrijfprijs 2020 bestaat uit Christien Bok, Amanda Verdonk en Hans Brouwer.

Christien Bok (voorzitter)

Christien Bok

Christien Bok is initiator onderwijsvernieuwing bij SURF. 'De toekomst overkomt ons niet' is een van haar motto's waarmee zij zich enthousiast inzet voor innovatie met ict in het hoger onderwijs en mbo. Ook houdt zij zich nadrukkelijk bezig met internationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie en de impact daarvan op het Nederlandse onderwijs. Als neerlandica van huis uit weet Christien hoe taal een essentiële rol speelt in de communicatie tussen mensen.

Wat vindt Christien belangrijk bij een goed essay?

Een goed essay behandelt een verrassend en vernieuwend onderwerp en weet ook de menselijke maat goed te verwoorden.

Amanda Verdonk

Amanda Verdonk

Amanda Verdonk werkt ruim tien jaar als freelance innovatiejournalist voor onder andere De Ingenieur, NRC, NWO en Rijkswaterstaat. Zij schrijft het liefst diepgravende achtergrondverhalen over vernieuwingen in de economie en maatschappij. Dat kan over van alles gaan: circulaire grondstoffen, zonnepanelen, wetenschaps- en innovatiebeleid, maar ook apps, gadgets en online cultuur.

Waar legt Amanda de nadruk op?

 Amanda wil geen teksten maar verhalen lezen. Die een goede, spannende opbouw hebben, een originele invalshoek hebben en voldoende diepgang bieden (niet te veel, maar ook niet te weinig). En die de lezer als het ware meezuigen in het verhaal.

Hans Brouwer

Hans Brouwer

Hans Brouwer is, na een studie toegepaste natuurkunde in Delft en enkele jaren Philips, ASM en een grote IC-startup ES2, sinds 1992 ondernemer. Hij is gespecialiseerd in het opzetten van high-tech ondernemingen en complexe (vaak op natuurkunde gebaseerde) technologieën. Hij probeert voor deze technologieën de markt te vinden of te ontwikkelen en zo maatschappelijk relevant te maken. Daphne Riksen was zijn levenspartner.

Waar let Hans op?

Hans kijkt vooral naar de opbouw van het verhaal en of daar een duidelijke stellingname en visie van de schrijver uit volgt.