Kennis en innovatie

In de kennisbank vindt u rapporten, video's en presentaties van SURF en hogeronderwijsinstellingen. De publicaties zijn vaak resultaten van innovatieprojecten die SURF en de instellingen uitvoeren. Een overzicht van deze projecten vindt u rechtsonder.

Zoeken

Kennisbank

Bekijk hieronder de meest recente publicaties van SURF en de hogeronderwijsinstellingen of zoek zelf in het zoekveld hierboven.

Rapport Avans Hogeschool: Verkennende studie Smart Education

26 AUG 2015

Avans Hogeschool voerde, in opdracht van SURF, een verkennende studie uit naar de duurzaamheidsaspecten van digitalisering bij de inrichting en organisatie van het onderwijs. Het onderzoek is een onderdeel van het programma GIDS, Groene ICT en Duurzaamheid SURF.

download

Rapport Bijna 50 procent groene stroom in hogeronderwijssector en UMC’s

16 JUL 2015

De hogeronderwijssector en de UMC’s zijn grootgebruikers van stroom en hebben een belangrijk aandeel in het stroomverbruik in Nederland. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, heeft SURF in het tweede kwartaal van 2015 een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het gebruik van groene stroom binnen deze instellingen.

download

Artikel Het verzilveren van de ICT-belofte

15 JUL 2015

Christien Bok (SURF) en Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde) hebben met 9 universiteiten en hogescholen gesproken over hun innovatiestrategie. Hun bevindingen over hoe ICT kan bijdragen aan onderwijsvernieuwing hebben zij opgeschreven. Het artikel verscheen in Thema, tijdschrift voor hoger onderwijs.

download

Praktijkvoorbeeld Flexibel digitaal toetsen met Chromebooks bij de Universiteit Utrecht

14 JUL 2015

Op donderdag 11 juni 2015 organiseerde SURFacademy het seminar Grootschalig digitaal toetsen. Tijdens deze bijeenkomst stond het toetsen met Chromebooks bij de Universiteit Utrecht centraal. Een verslag.

download

Infographic Aanpak SURF-cloudprojecten

13 JUL 2015

Bij SURF-cloudprojecten ontwikkelt SURF samen met instellingen breed inzetbare diensten. De nieuwe cloudaanpak is kort samen te vatten met de woorden 'vraaggestuurd' en 'samen met early adopters'. In deze infographic wordt de aanpak van SURF-cloudprojecten verder toegelicht.

download
Zoeken

Innovatieprojecten

Bekijk hieronder de meest recente innovatieprojecten van SURF en de hogeronderwijsinstellingen of zoek zelf in het zoekveld hierboven.

Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen

Instellingen willen gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aanbieden, dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. In het project 'Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen' onderzoekt SURFnet de mogelijkheden van nieuwe ICT-technologieën en -toepassingen in het onderwijs.

Ontwikkeling multipoint connectiviteitservices door middel van E-LAN’s

SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtual private LAN. E-LAN's zijn handig om meerdere locaties te verbinden. In het najaar van 2015 komt E-LAN beschikbaar voor enkele pilotprojecten.

SURF-cloudproject Webhosting

Binnen het SURF-cloudproject Webhosting werken 6 Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke webhosting dienstverlening. Het doel is om via SURF een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden aan eindgebruikers.

SURF-cloudproject KUBUS

6 hogescholen werken binnen het project KUBUS met SURF aan Infrastructure as a Service (IaaS). Doel is om een gezamenlijk platform te creëren, waarin instellingen ICT-voorzieningen met elkaar kunnen delen.

MathConverter

Het project MathConverter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) moet een opensourceconversiemethode opleveren, die omzetting van MapleTA-items naar SOWISO-items vergemakkelijkt. Dat moet de balans verbeteren in beschikbare toetsitems bij 2 faculteiten van de UvA die wiskunde toetsen.

SURFnet's Innovatieblog

Trends en nieuwe technologieën in het hoger onderwijs

Welke technologieën zijn ‘in’ en welke ‘uit’ in het hoger onderwijs? In juli 2015 is de Hype Cycle for Education 2015 van Gartner verschenen. Een mooi moment om de nieuwe technologieën en laatste trends op het gebied van ICT en (hoger) onderwijs op een rijtje te zetten. Naast...

Lees het volledige bericht op Trends en nieuwe technologieën in het hoger onderwijs

Super(efficiënte) computing

Supercomputers zijn grote systemen waarmee we complexe rekenproblemen kunnen oplossen, zoals weers- en vloeistofsimulaties. Een van de grootste supercomputers is Titan, van Oak Ridge in de VS. De Nederlandse nationale supercomputer, Cartesius, is kleiner maar haalt nog altijd 1,1 petaflop/s met zijn...

Lees het volledige bericht op Super(efficiënte) computing

Recente artikelen SIG Learning Analytics op SURFspace