Kennis en innovatie

In de kennisbank vindt u rapporten, video's en presentaties van SURF en hogeronderwijsinstellingen. De publicaties zijn vaak resultaten van innovatieprojecten die SURF en de instellingen uitvoeren. Een overzicht van deze projecten vindt u rechtsonder.

Zoeken

Kennisbank

Bekijk hieronder de meest recente publicaties van SURF en de hogeronderwijsinstellingen of zoek zelf in het zoekveld hierboven.

Eindrapport Behoefteonderzoek dienstverlening open en online onderwijs

28 SEP 2015

Welke gezamenlijke behoefte hebben onderwijsinstellingen aan landelijke dienstverlening op het gebied van open en online onderwijs? Dit was de centrale vraag van een behoefteonderzoek dat SURFnet in het voorjaar van 2015 heeft laten uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in dit eindrapport.

download

Notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Van losse onderdelen naar één geheel; een verkenning’

24 SEP 2015

Veel hogescholen en universiteiten beraden zich op de toekomst van hun digitale leeromgeving. SURFnet ondersteunt de instellingen bij hun zoektocht. Deze notitie beschrijft de kaders en componenten voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving en de mogelijkheden voor integratie. Het vormt de basis voor verdere discussie en afstemming.

download

Studenten Universiteit Utrecht bouwen aan leeromgeving voor de toekomst: PROFE

24 SEP 2015

De Universiteit Utrecht (UU) inventariseert de gebruikerswensen en -behoeften voor de toekomstige ELO en verkent daarnaast de technische mogelijkheden. In dat kader hebben studenten van de UU, binnen het programma Educate-it, een proof-of-concept leeromgeving van de toekomst ontwikkeld: PROFE. SURFnet is mede-opdrachtgever van deze pilot.

download

Eindrapportage Pilotprojecten met 4G en eduroam

22 SEP 2015

Van 2011 tot en met begin 2015 werden bij meerdere instellingen pilots gehouden met 4G in combinatie et eduroam. In dit document leest u over de ervaringen tijdens deze pilots en worden lessons learned getrokken.

download

SURF Magazine 03 (september 2015)

18 SEP 2015

SURF Magazine bevat dit keer een interview met hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets over learning analytics, een column van Wilma de Koning (vicevoorzitter CvB Radboud Universiteit) en onder andere artikelen over privacy en informatiebeveiliging, duurzame datacentra, aanbesteden en datavisualisatie.

download
Zoeken

Innovatieprojecten

Bekijk hieronder de meest recente innovatieprojecten van SURF en de hogeronderwijsinstellingen of zoek zelf in het zoekveld hierboven.

SURF-cloudprojecten met UMC’s

De UMC’s en SURF werken samen op het gebied van ICT-architectuur. De 8 UMC’s werken onderling al geruime tijd samen op ICT-gebied en hebben een gezamenlijke referentiearchitectuur vastgesteld. Ze hebben SURF gevraagd de regie te voeren voor de diensten die genoemd worden in de referentiearchitectuur.

Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen

Instellingen willen gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aanbieden, dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. In het project 'Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen' onderzoekt SURFnet de mogelijkheden van nieuwe ICT-technologieën en -toepassingen in het onderwijs.

Ontwikkeling multipoint connectiviteitservices door middel van E-LAN’s

SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet-netwerk. Een E-LAN is een virtual private LAN. E-LAN's zijn handig om meerdere locaties te verbinden. In het najaar van 2015 komt E-LAN beschikbaar voor enkele pilotprojecten.

SURF-cloudproject Webhosting

Binnen het SURF-cloudproject Webhosting werken 5 Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke webhosting dienstverlening. Het doel is om via SURF een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden aan eindgebruikers.

SURF-cloudproject KUBUS

6 hogescholen werken binnen het project KUBUS met SURF aan Infrastructure as a Service (IaaS). Doel is om een gezamenlijk platform te creëren, waarin instellingen ICT-voorzieningen met elkaar kunnen delen.

SURFnet's Innovatieblog

Impressie van de Support4Research masterclass

Op 24 en 25 september 2015 kwamen ruim 40 onderzoeksondersteuners met verschillende achtergronden samen in Maastricht voor een Support4Research masterclass. Hier werd uitgewisseld hoe de instellingen hun research support geregeld hebben en hoe we optimaal kunnen samenwerken met elkaar en met leveran...

Lees het volledige bericht op Impressie van de Support4Research masterclass

Onderwijsdata delen via de Open Onderwijs API

Steeds meer instellingen werken aan een flexibele en persoonlijke leeromgeving: die is modulair van opzet en bestaat uit verschillende applicaties van binnen en buiten de instelling. Studenten willen deze losse componenten echter wel ervaren als één geheel. Een integratie-infrastructuur kan daarvoor...

Lees het volledige bericht op Onderwijsdata delen via de Open Onderwijs API

Recente artikelen SIG Learning Analytics op SURFspace