Innovatieprojecten

Doorzoek alle innovatieprojecten

 • ToetsWisselWerkt

  Innovatieproject - Het project ToetsWisselWerkt van Saxion moet specificaties opleveren (gebaseerd op de QTI-standaard) voor de uitwisseling van toetsen en toetsresultaten tussen de applicaties Remindo en Surpass Academic Edition, dat Saxion instellingsbreed gebruikt.

 • MathConverter

  Innovatieproject - Het project MathConverter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) moet een opensourceconversiemethode opleveren, die omzetting van MapleTA-items naar SOWISO-items vergemakkelijkt. Dat moet de balans verbeteren in beschikbare toetsitems bij 2 faculteiten van de UvA die wiskunde toetsen.

 • Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

  Innovatieproject - Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom t/m 2018 geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.

 • Stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’

  Innovatieproject - De stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’ heeft als doel: inzicht krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én technische oplossingen realiseren. Hiermee worden het gebruik van gezamenlijke digitale toetscontent en de uitwisseling van toetsdata eenvoudiger en eenduidiger.

 • Pilot Persoonlijke studieomgeving van de toekomst

  Innovatieproject - Studenten ontwikkelden een persoonlijke studieomgeving voor de Universiteit Utrecht (UU). Zij maakten een prototype op basis van bestaande bronnen, applicaties en randvoorwaarden van de UU en gebruikten instrumenten uit het SURF-innovatieprogramma Visie op DLWO. De eerste reacties zijn positief. De UU neemt de leeromgeving in september in gebruik.

 • Blackboard Mining

  Innovatieproject - Het project Blackboard Mining ontwikkelde methodes en tools die de brug vormen tussen de bestaande monitoringsmogelijkheden in leeromgevingen en de analyse van data uit die leeromgevingen. Het doel was een beter inzicht te krijgen in verschillende patronen van (in)effectief studeren.

 • COACH

  Innovatieproject - Het project COACH ontwikkelde een overkoepelend dashboard voor studenten over verschillende leeromgevingen en -systemen heen. Het dasboard geeft studenten inzicht in hun persoonlijke studievoortgang en laat zien hoe hun studiegedrag zich verhoudt tot dat van medestudenten. Het doel is de student te motiveren tot een actieve studiehouding.

 • IMAGE ME

  Innovatieproject - Het project IMAGE ME onderzocht hoe radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten kunnen verbeteren door feedback die gebaseerd is op learning analytics. Learning analytics geven inzicht in de cognitieve processen van studenten en vergroten de feedbackmogelijkheden op radiologische beeldinterpretatie.

 • LADA

  Innovatieproject - Het project LADA ontwikkelde een learning analytics-dasboard en bouwde rijke datasets op. Het project onderzocht het effect van het dashboard op het leerproces in een ‘real life setting’. LADA ging daarmee een stap verder dan het verzamelen van data uit traditionele ELO’s die slechts beperkt informatie bieden over het leerproces.

 • Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

  Innovatieproject - Dit project onderzocht de relatie tussen persoonlijke oriëntaties van studenten en hun studierendement. Het doel was het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en begeleiding. De verwachting was dat studierendement stijgt als onderwijs beter afgestemd worden op individuele studenten.

 • Learning analytics: Toetsing en leerdisposities

  Innovatieproject - Het project onderzocht de effecten van het gebruik van learning analytics op studiesucces. De data waren gebaseerd op het gebruik van digitale toetsplatforms en individuele leerdisposities. Het doel was de aansturing van leerprocessen te verbeteren en zo het studierendement te verhogen.

 • Leren van data

  Innovatieproject - Dit project onderzocht hoe learning analytics een bijdrage kan leveren aan het vergroten van docentcompetenties op het gebied van learning analytics en toetsbekwaamheid. De verwachting was dat een verbeterd toetsprogramma leidt tot een hoger studiesucces van studenten. 

 • Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn

  Innovatieproject - Het project onderzocht de relatie tussen studiegedrag in de digitale leer- en werkomgeving en studiesucces in de eerste fase van de studie. Het doel was om het studierendement te verhogen door met learning analytics de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren en studenten feedback over hun studiegedrag te geven.

 • Studiesucces voorspellen met statische en dynamische data

  Innovatieproject - Dit project onderzocht welke typen gebruik van de elektronische leeromgeving studiesucces vergroten en welke activiteiten studiesucces voorspellen. Een bestaande tool die studiesucces voorspelt op basis van statische data werd aangevuld met dynamische data.

 • CineGrid Outreach

  Innovatieproject - SURFnet innoveert op het vlak van 4K (video met UltraHD-kwaliteit) en heeft een aantal activiteiten uitgevoerd binnen het project CineGrid Amsterdam. Als vervolg hierop is in 2013 in het project CineGrid Outreach een aantal use cases uitgewerkt met (streaming) 4K. De focus ligt daarbij op de medische sector.