Innovatieprojecten

Doorzoek alle innovatieprojecten

 • Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen

  Innovatieproject - Instellingen willen gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aanbieden, dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. In het project 'Proeftuin innovatieve ICT-toepassingen' onderzoekt SURFnet de mogelijkheden van nieuwe ICT-technologieën en -toepassingen in het onderwijs.

 • Ontwikkeling multipoint connectiviteitservices door middel van ELAN’s

  Innovatieproject - SURFnet onderzoekt de mogelijkheden van een ELAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURFnet7-netwerk. Een ELAN is een virtual private LAN. ELAN's zijn handig om meerdere locaties te verbinden die veel verkeer met elkaar uitwisselen. Eind 2015 komt ELAN beschikbaar voor enkele pilotprojecten.

 • ToetsWisselWerkt

  Innovatieproject - Het project ToetsWisselWerkt van Saxion moet specificaties opleveren (gebaseerd op de QTI-standaard) voor de uitwisseling van toetsen en toetsresultaten tussen de applicaties Remindo en Surpass Academic Edition, dat Saxion instellingsbreed gebruikt.

 • MathConverter

  Innovatieproject - Het project MathConverter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) moet een opensourceconversiemethode opleveren, die omzetting van MapleTA-items naar SOWISO-items vergemakkelijkt. Dat moet de balans verbeteren in beschikbare toetsitems bij 2 faculteiten van de UvA die wiskunde toetsen.

 • Learning analytics

  Innovatieproject - Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt, te begrijpen en verbeteren. Learning analytics lijken een grote belofte te zijn voor het verbeteren van het onderwijs.

 • GÉANT/GN4

  Innovatieproject - SURFnet is actief in het Europese onderzoeksnetwerk GÉANT. Het ontwikkelproject van GÉANT, GN4 zorgt voor goede netwerkdiensten en gebruiksmogelijkheden van het netwerk. Op de ontwikkelgebieden Trust & Identity en Cloud vervult SURFnet een aansturende rol.

 • Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

  Innovatieproject - Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom t/m 2018 geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.

 • Stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’

  Innovatieproject - De stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’ heeft als doel: inzicht krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én technische oplossingen realiseren. Hiermee worden het gebruik van gezamenlijke digitale toetscontent en de uitwisseling van toetsdata eenvoudiger en eenduidiger.

 • Doorbraakprojecten met ICT

  Innovatieproject - De overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen werken samen aan Doorbraakprojecten met ICT. Deze projecten maken nieuwe ICT-technologieën toegankelijk voor bedrijven binnen 9 kansrijke sectoren (topsectoren) in de Nederlandse economie. SURFsara werkt mee aan een aantal van deze Doorbraakprojecten.

 • Fortissimo

  Innovatieproject - Fortissimo is een EU-project dat simulaties binnen het bereik van het mkb brengt. HPC-providers, domeinexperts en softwareleveranciers uit heel Europa ontwikkelen nieuwe diensten voor simulatie en modellering en stellen deze beschikbaar voor andere bedrijven. Het beoogde resultaat is een marktplaats voor simulatie en modelleringsdiensten.

 • CineGrid Outreach

  Innovatieproject - SURFnet innoveert op het vlak van 4K (video met UltraHD-kwaliteit) en heeft een aantal activiteiten uitgevoerd binnen het project CineGrid Amsterdam. Als vervolg hierop is in 2013 in het project CineGrid Outreach een aantal use cases uitgewerkt met (streaming) 4K. De focus ligt daarbij op de medische sector.

 • Draadvrij

  Innovatieproject - Veel innovaties in mobiele technologie zijn inmiddels gemeengoed in onderwijs en onderzoek, zoals eduroam op de campus. In het innovatieproject Draadvrij ondersteunt SURFnet instellingen bij het inspelen op alle ontwikkelingen. Doel is alle draadloze communicatie beschikbaar te maken zonder dat de gebruiker en instelling er omkijken naar hebben.

 • Software Defined Networking

  Innovatieproject - Software Defined Networking (SDN) is een opkomende netwerkarchitectuur. Door SDN kunnen studenten en wetenschappers onderzoek doen naar netwerktechnologie of met nieuwe netwerktoepassingen experimenteren. SURFnet wil de aangesloten instellingen dan ook betrekken bij activiteiten rond SDN.

 • Impact2 stimuleert inzet van HPC bij bedrijven

  Innovatieproject - Naast wetenschappelijke onderzoekers gebruiken ook bedrijven de high performance computing (HPC)-infrastructuur bij SURFsara. Middels het Impact2-project profiteren zij van de SURFsara-diensten op het gebied van bijvoorbeeld big data en grootschalige rekenkracht. Daarmee innoveren ze sneller en versterken ze hun markpositie.

 • EUDAT

  Innovatieproject - EUDAT is een Europees samenwerkingsproject dat de uitdagingen op het gebied van opslag en beheer van onderzoeksdata het hoofd wil bieden. EUDAT werkt aan een duurzame strategie en ontwikkelt diensten voor het opslaan, delen, analyseren, bewaren en veilig toegankelijk maken van data.