PRACE

De Europese landen werken nauw samen op het gebied van high performance computing (HPC). Dit heeft geleid tot het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Via PRACE krijgen toponderzoekers toegang tot de snelste systemen van Europa. Dat stelt Nederland in staat op HPC-gebied te blijven concurreren met landen als China en de VS.

Europees ecosysteem van supercomputers

Sinds 2008 stimuleert en organiseert PRACE de samenwerking op HPC-gebied binnen Europa. Die samenwerking moet leiden tot een concurrerende Europese HPC-infrastructuur met regionale (Tier-2), nationale (Tier-1) en Europese (Tier-0) systemen. Samen zorgen ze voor een Europees HPC-ecosysteem van supercomputers. Europese toponderzoekers die grootschalige rekencapaciteit nodig hebben, krijgen toegang tot de Europese Tier-0-systemen. Op dit moment (2015) zijn dat er 6: 3 in Duitsland, en 1 in Frankrijk, Italië en Spanje. Elk van deze systemen levert meerdere petaflop/s aan rekenkracht. Op termijn streeft PRACE naar systemen met een rekenkracht die in exaflop/s (1 exaflop is 1018 flop) wordt uitgedrukt.

Meer concurrentiekracht dankzij hoogwaardig onderzoek

Politici en beleidsmakers zijn overtuigd van het belang van toponderzoek in Europa. Hoogwaardige HPC-faciliteiten dragen daaraan bij en versterken daarmee de concurrentiekracht van Europa. Daarom zorgt de EU (deels) voor de financiering van PRACE via het Horizon 2020 Framework Programme.

Samenwerking tussen 25 landen

Een groeiend aantal Europese landen neemt deel aan PRACE. In de eerste fase waren dat er 14, in 2015 is het aantal partners al uitgegroeid tot 25. PRACE bouwt voort op de samenwerking binnen DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications). DEISA is gestart in 2004 met SURFsara als een van de principal partners en richtte zich op de samenwerking tussen de nationale (Tier-1)-systemen. Binnen PRACE is daar de samenwerking tussen de Tier-0-systemen aan toegevoegd.

Managen en onderzoeken

Wederzijdse toegang tot HPC-systemen vraagt veel voorbereiding op wettelijk, financieel en technisch gebied. Die voorbereiding heeft PRACE in de eerste fase verzorgd. Daarbij gaat het onder meer om selectie van de juiste systemen, management van de gedistribueerde infrastructuur en optimalisering van de applicaties. Aansluitend richt PRACE zich op het onderzoeken en evalueren van veelbelovende nieuwe technologieën. In dat verband gaat PRACE ook samenwerkingsverbanden aan met industriële partners.

SURFsara is werkpakket co-leider

Namens Nederland neemt SURFsara deel aan het PRACE-project. Cartesius is een van de Tier-1-systemen en maakt dus deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van PRACE. Meer specifiek is SURFsara co-leider van het werkpakket Applications Enabling and Support. SURFsara is daarmee een van de partijen die nieuwe technologieën op het gebied van supercomputing onderzoekt en beoordeelt.

Hoe krijgt u toegang tot PRACE?

PRACE nodigt Europese toponderzoekers uit om gebruik te maken van de beste onderzoeksinfrastructuur van Europa. Vooral onderzoek dat een hoge potentiële internationale impact heeft, komt in aanmerking.

3 vormen van toegang

PRACE onderscheidt 3 vormen van toegang tot de infrastructuur:

  • Programmatoegang (Programme Access): deze toegang is bedoeld voor grote Europese projecten en infrastructuren;
  • Projecttoegang (Project Access): deze toegang is bedoeld voor individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen en heeft een duur van 1 jaar;
  • Voorbereidende toegang (Preparatory Access): deze toegang is bedoeld voor gebruikers die een aanvraag voor projecttoegang voorbereiden.

Call for Proposals

Elk halfjaar schrijft PRACE een Call for Proposals uit. Aanvragen voor voorbereidende toegang kunt u op elk moment indienen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:

Contact

Neem contact met ons op via info@surfsara.nl

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 jan 2008 - 30 apr 2017
Laatste wijziging op 14 jul 2015