Digitaal toetsen en beoordelen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij de toets geen afrekenmoment meer is maar een leermoment.

Student achter computer

Kennisbank digitaal toetsen

Er is al veel kennis ontwikkeld over digitaal toetsen. Op deze pagina vind je een overzicht met beschikbare kennis en tools, best practices en kennisdeling via communities en netwerken.

Uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs

Ben jij je aan het oriënteren op e-portfolio’s? Of wil jij e-portfolio’s in jouw opleiding of instelling implementeren? In de uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs lees je over de ontwikkelingen van e-portfolio’s in het onderwijs, krijg je inzicht in het huidige gebruik en de aandachtspunten voor de implementatie van het e-portfolio.

Visietool (digitaal) toetsen en beoordelen

Wil je binnen je instelling, faculteit of opleiding een visie ontwikkelen op (digitaal) toetsen? De visietool (digitaal) toetsen en beoordelen helpt om in gesprek te gaan over het toekomstperspectief op toetsen. 

Keuzetool toetsen

Ben je docent en wil je weten welke toetsvorm je het beste kan gebruiken? De keuzetool Toetsen helpt je hierbij. De tool is te gebruiken als handreiking om inzicht te krijgen in welke toetsvorm het beste past bij groepsgrootte en toetsdoel (kennis, toepassing, fysieke handelingen). De tool geeft je tips en aanvullende aandachtspunten bij elke specifieke toetsvorm.

Toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en beoordelen

In de publicatie Toekomstperspectief op (digitaal) toetsen en beoordelen vind je de toekomstvisie van verschillende experts op het gebied van toetsen in het onderwijs. Het helpt onderwijsinstellingen, SURF en leveranciers om in gesprek te gaan over deze visie.

Leeromgeving programmatisch toetsen

Wat is Programmatisch toetsen precies? Hoe implementeer je het en wat komt daarbij kijken? De Leeromgeving programmatisch toetsen is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over programmatisch toetsen of er praktisch mee aan de slag wil.

Handboek itembanken

Digitale itembanken en databanken met toetsvragen zijn hulpmiddelen om de kwaliteit van toetsen te verbeteren en de kosten te reduceren. In het handboek itembanken lees je hoe je in 5 stappen itembanken ontwikkelt, beheert en gebruikt binnen een opleiding, binnen één instelling, instellingsoverstijgend, binnen een vakcommunity of zelfs landelijk. 

Netwerken

 

Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen  

Sluit aan bij de Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen voor kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. Als je zelf iets wilt delen kan dit via de communities-website.   

Netwerk Toetsbekwaamheid

Het Netwerk Toetsbekwaamheidhoudt zich bezig met het verbeteren van de kennis van toetsing. Drie keer per jaar organiseren zij netwerkbijeenkomsten, waar ervaringen over de implementatie van toetsbekwaamheid worden gedeeld. 

Platform Leren van Toetsen

Op het Platform Leren van Toetsen wordt kennis van toetsen in het algemeen uitgewisseld. Het platform levert een Toolkit Formatief Toetsen, die docenten gebruiken om formatief toetsen in hun lesprogramma op te nemen. Op de website van het platform staat uitgebreide informatie over  handreikingen, blogs en artikelen over toetsing.  

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo

Het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) draagt bij aan professionalisering, bewustwording, kennisdeling en het (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibel toegankelijk toetsen en examineren.

Leernetwerk Programmatisch Toetsen   

Het leernetwerk programmatisch toetsen verkend gemeenschappelijke vraagstukken en werkt deze uit, ook ontwikkelen zij onderzoeksinstrumenten voor toetsing. Wil je aansluiten bij het netwerk? Lees er meer over op de pagina programmatisch toetsen.