Boek Verrijkte publicaties: onderzoeksresultaten in samenhang(Publicatie)

Dit boek besteedt aandacht aan de verschillende benaderingen van verrijkte publicaties, hoe deze kunnen worden opgeslagen, uitgewisseld en duurzaam bewaard. In de laatste hoofdstukken staan internationale ontwikkelingen en toekomstverwachtingen centraal.

download
12 MEI 2010

SURF ontwikkelde een infrastructuur om digitale onderzoeksdata, visualisaties, simulaties, beeld en geluid en andere output die tijdens het onderzoeksproces vervaardigd worden, op te slaan, te ontsluiten en toegankelijk te maken in relatie met de publicaties. Zo ontstaan 'verrijkte publicaties'.

Verrijkte publicaties stimuleren onderzoek

Verrijkte publicaties geven toegang tot dataverzamelingen die gerelateerd zijn aan die publicaties, en stimuleren daardoor versnelling en verrijking van het onderzoek. In dit boek beschrijven verschillende auteurs de resultaten van diverse studies en projecten die in Nederland zijn uitgevoerd over verrijkte publicaties.

Aantal keren bekeken:
787
Aantal keren gedownload:
32