Eindrapportage project CARDS (Controlled Access to Research Data Stored securely)(Publicatie)

Aanbevelingen en bevindingen voor financiers, instellingen en onderzoekers die zijn voorgekomen uit het CARDS-project (Controlled Access to Research Data Stored securely) zijn gebundeld in deze eindrapportage.

download
21 DEC 2011

Met deze bevindingen kunnen financiers, instellingen en onderzoekers ervoor zorgen dat efficiënter en effectiever met onderzoeksdata wordt omgegaan. Hierdoor hoeven onderzoekers minder tijd te besteden aan het oplossen van organisatorische en beheersproblemen en hebben ze meer tijd om te excelleren in hun onderzoek.

Project CARDS (Controlled Access to Research Data Stored securely)

In het project CARDS (Controlled Access to Research Data Stored securely) boden de deelnemende instellingen ondersteuning aan onderzoekers om hen te helpen om data op een voor hen efficiënte en adequate manier te managen, zonder iets op te leggen of hen in de weg te lopen. Binnen zeven pilots werden de wensen van onderzoekers voor ondersteuning geïnventariseerd en uitgevoerd.

Aantal keren bekeken:
1366
Aantal keren gedownload:
40