Onderzoeksrapportage Data in publiek-private projecten: juridische aspecten(Publicatie)

Deze onderzoeksrapportage geeft inzicht in de juridische aspecten die spelen in het spanningsveld tussen openaccess-publiceren en de bescherming van onderzoeksdata in publiek-private samenwerking.

download
11 OKT 2011

Rechten onderzoeksdata cofinanciers

Er kan een spanningsveld bestaan tussen het openaccess-beleid van publieke subsidieverstrekkers als NWO en STW en mogelijke belangen van private cofinanciers die aanspraak willen maken op rechten op onderzoeksdata. Met deze rechten kunnen co-financiers resultaten exploiteren en hun investering terugverdienen.
Onderzoeksdata kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, te weten het auteursrecht, databankenrecht en/of de onpersoonlijke geschriftenbescherming.

Evenwichtige regeling

Het is noodzakelijk een evenwichtige regeling te treffen in situaties waarbij een private partij is betrokken als cofinancier of als leverancier van (een deel van de) voor het onderzoek noodzakelijke informatie. In deze regeling moeten de belangen van de private partij worden meegewogen maar ook moet het openaccess-beleid vooropstaan, zoals dat geldt voor NWO en STW. Voor het afwegen van deze belangen komen de auteurs met de volgende aanbevelingen:

  1. Voorkom dat intellectueeleigendom-rechten een obstakel voor het delen en hergebruiken van onderzoeksdata kunnen vormen.
  2. Gebruik gedragscodes in plaats van beschikbare standaardlicenties.
  3. Voorkom feitelijke monopolies op informatie met een eenduidig beleid.
  4. Regel de positie van private partijen.
  5. Regel de positie van derde partijen.
  6. Spoor de wetgever aan om de potentiële intellectueeleigendom-obstakels bij het delen en hergebruiken van onderzoeksdata te voorkomen.

Data in publiek-private projecten

Dit rapport is uitgevoerd in het kader van het SURF-project 'Data in Publiek-Private Projecten (DiPPP)'. Het rapport is opgesteld door het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurskunde (Universiteit Utrecht), in opdracht van SURF en STW .

Aantal keren bekeken:
1334
Aantal keren gedownload:
98