Checklist (concept) data management plan of the Social and Organizational Psychology (SOP) department, Utrecht University(Publicatie)

Het departement Sociale & Organisatiepsychologie (SOP) van de Universiteit Utrecht heeft een concept datamanagementplan geschreven voor de opslag en het beheer van onderzoeksdata die de basis vormen voor een publicatie van een onderzoeker.

download
07 NOV 2013

Deze conceptversie wordt door de faculteit gebruikt als opmaat voor het opstellen van richtlijnen voor de gehele Psychology departement.

Met deze richtlijnen moeten reviewers en geautoriseerde collega's de onderbouwing van de publicatie terug kunnen vinden in de ruwe data. Alle stappen in het onderzoeksproces, van het verzamelen van data tot en met de analyse, moeten gedocumenteerd zijn en opgeslagen op een veilige centrale plek, in dit geval in Dataverse. Bij deze richtlijnen is zelfs rekening gehouden met onderzoekers die data met pen en papier verzamelen.

Voor dit datamanagementplan is dankbaar gebruik gemaakt van het data management plan van de vakgroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Tilburg.

Ervaringen en aanbevelingen datamanagement

Deze checklist is 1 van de 6 voorbeelden die onderzoeksgroepen bij 4 universiteiten, een hogeschool en een onderzoeksinstituut ontwikkelden. Onderzoekers maakten samen met onderzoeksondersteuners checklists voor datamanagementplannen. Die kunnen als voorbeeld dienen voor anderen die zorgvuldig willen omgaan met hun onderzoeksdata of die moeten voldoen aan de eis die onderzoeksfinanciers aan hen stellen. De ervaringen en aanbevelingen uit de pilots zijn opgenomen in een uitgebreider rapport.

Project Regie in de cloud

De datamanagementplannen zijn onderdeel van het bredere SURF-programma Regie in de cloud, om instellingen te helpen bij het formuleren van een i(nformatie)-strategie en hoe om te gaan met cloudoplossingen.

Aantal keren bekeken:
1968
Aantal keren gedownload:
649
Laatste wijziging op 01 dec 2013