Rapport Ervaringen en aanbevelingen datamanagement (Regie in de cloud)(Publicatie)

Deze rapportage met aanbevelingen beschrijft de ervaringen die verschillende onderzoeksgroepen in 6 pilotprojecten opdeden met het maken van datamanagementplannen. Daarbij is ook gekeken in hoeverre cloudoplossingen gebruikt kunnen worden.

download
02 SEP 2013

Veilig omgaan met onderzoeksdata

Onderzoeksgroepen van 4 universiteiten, een hogeschool en een onderzoeksinstituut ontwikkelden templates en voorbeelden van datamanagementplannen. De onderzoekers maakten samen met onderzoeksondersteuners plannen die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen die zorgvuldig willen omgaan met hun onderzoeksdata of die moeten voldoen aan de eis die onderzoeksfinanciers aan hen stellen.

Regie in de cloud

De datamanagementplannen zijn onderdeel van het bredere SURF-programma Regie in de cloud, om instellingen te helpen bij het formuleren van een i(nformatie)-strategie en hoe om te gaan met cloudoplossingen.

Beschikbare checklists

De uitgevoerde pilots leverenden een aantal checklists op die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van datamanagementplannen. 5 checklists zijn inmiddels beschikbaar:

  • De TU Delft ondervroeg geowetenschappers met een standaardvragenlijst (The Data Curation Profile) over het beheer van de onderzoeksdata van het RainGain-project. Doel van dat project is de neerslagmetingen in Rotterdam te verzamelen en verbeteren, en zo neerslagpatronen in de stad nauwkeuriger te meten. Vervolgens kan men het stedelijke waterbeheer ook beter en efficiënter inrichten.
  • De UvA heeft een standaardvragenlijst ontwikkeld voor hun Research Data Management Support. De vragenlijst is getest onder verschillende onderzoeksgroepen.
  • Het RIVM heeft voor 2 datasets vooral gelet op duurzaamheid (continuïteit van de dataopslag), standaarden (voor opslag- en uitwisseling) en niveaus van beveiliging. De datasets zijn opgeslagen in ArrayExpress, een database voor functional genomics data.
  • NHTV/Digital Media kreeg met het opstellen van een datamanagementplan de gelegenheid om richtlijnen op te stellen voor opslag en beheer van onderzoeksdata. De verschillende aspecten van onderzoeksdata zijn in kaart gebracht. Het gaat dan om typen en formaat van de data, metadata en waar je de informatie over de data bijhoudt, opslag en backup, juridische aspecten, beveiliging, selectie en archivering.
  • Universiteit Twente/Centre for Medical Imaging North East Netherlands (CMINEN) heeft gekeken naar de beeldgegevens voor onderzoeksprojecten en de technische infrastructuur die nodig is om kwaliteit en beschikbaarheid van de data te garanderen, mogelijke risico's te minimaliseren en de data te archiveren. Met behulp van een template met een uitgebreide vragenlijst zijn alle aspecten van de onderzoeksdata beschreven.
  • Universiteit Utrecht/sociale & organisatiepsychologie (SOP) heeft met het datamanagementplan richtlijnen neergezet voor de opslag en het beheer van onderzoeksdata die de basis vormen voor een publicatie van een onderzoeker. Met deze richtlijnen moeten reviewers en geautoriseerde collega's de onderbouwing van de publicatie terug kunnen vinden in de ruwe data. Alle stappen in het onderzoeksproces, van het verzamelen van data tot en met de analyse, moeten gedocumenteerd zijn en opgeslagen op een veilige centrale plek, in dit geval in Dataverse. Bij deze richtlijnen is zelfs rekening gehouden met onderzoekers die data met pen en papier verzamelen.
Aantal keren bekeken:
1707
Aantal keren gedownload:
102