Rapport Kwaliteit van open leermaterialen(Publicatie)

Het rapport Kwaliteit van open leermaterialen geeft inzicht in kwaliteitsvraagstukken rond open educational resources in het Nederlandse hoger onderwijs.

download
11 NOV 2013

Het rapport beantwoordt vragen als: Hoe vind ik kwalitatief hoogwaardige open leermaterialen? Hoe herken ik die? Met welke kwaliteitscriteria houd ik rekening als ik open leermaterialen wil publiceren?

Adequate beschrijving en context belangrijk

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een adequate beschrijving van het leermateriaal en de context waarvoor het leermateriaal geschikt is van belang zijn bij het zichtbaar maken van de kwaliteit van open leermateriaal. Door communities van gebruikers hun oordeel over open leermateriaal te laten geven, kan de waardering van het materiaal zichtbaar worden. De naam en faam van de instelling die open leermaterialen publiceert zijn een andere, indirecte manier om de kwaliteit weer te geven.

Onderzoeksrapport en samenvattend artikel

In opdracht van SURF voerde Robert Schuwer (Open Universiteit) dit onderzoek uit. Het onderzoeksrapport en het samenvattende artikel beschrijven de resultaten van een literatuurstudie, een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen en inzichten voortkomend uit een survey onder betrokkenen in het hoger onderwijs.


Aantal keren bekeken:
989
Aantal keren gedownload:
128
Laatste wijziging op 11 apr 2014