Toolbox Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA)(Publicatie)

De HORA is een referentiearchitectuur, specifiek voor de hogeronderwijssector. Instellingen kunnen de HORA gebruiken als spiegel voor de eigen organisatie-inrichting en informatiehuishouding.

download
31 OKT 2013

Aansluiting bij i-strategie

De HORA sluit aan bij de i-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek. Ze beschrijft een hogeronderwijsinstelling op een niveau waarop het onafhankelijk is van instellingsspecifieke keuzes. Hogeronderwijsinstellingen kunnen de HORA gebruiken als spiegel voor de eigen organisatie-inrichting en informatiehuishouding.

Focus op informatievoorziening

De focus van de HORA ligt op informatievoorziening; het geheel van mensen, middelen en maatregelen gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De HORA geeft richting, maar de instellingen kunnen zelf bepalen hoe ze deze richting vertalen in een eigen inrichting.

Website HORA

De onderstaande figuur vormt de index van de HORA op de website http://www.wikixl.nl/wiki/hora.

HORA: 3 documenten

De HORA is beschreven in 3 documenten:

1. Architectuurvisie

Het document Architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van relevante ontwikkelingen en ambities die zijn beschreven in de i-strategie. Het beschrijft een aantal leidende principes en besteedt aandacht aan een aantal specifieke veranderthema's.

2. Referentiemodellen

Het document Referentiemodellen biedt een verzameling generieke en relatief stabiele modellen die vooral vanuit business- en informatieperspectief beschrijven wat een hogeronderwijsinstelling doet en heeft. Het creƫert een gemeenschappelijke taal die de communicatie kan verbeteren, zowel binnen de sector als binnen een instelling.

3. Implementatiehulpmiddelen

Het document Implementatiehulpmiddelen biedt ondersteuning bij de implementatie van de referentiearchitectuur. Het beschrijft onder meer hoe de architectuurfunctie kan worden ingericht en hoe de modellen in de HORA kunnen worden gebruikt voor gegevensbeheer en applicatie-integratie.

In het document vindt u informatie over:

  • de rol van entreprise-architectuur
  • het gebruik van de HORA
  • generiek raamwerk voor het ontwikkelen van organisatiecompetenties

Semantische wiki

De referentiemodellen zijn vastgelegd in een semantische wiki, die de modellen in een structuur en in onderlinge samenhang beschikbaar stelt. De modellen zijn ook beschikbaar in de vorm van een ArchiMate-bestand dat instellingen kunnen importeren in hun eigen architectuurbeheersysteem.

Randvoorwaarde voor succes

De HORA is een hulpmiddel bij het identificeren van mogelijke verbeteringen bij instellingen. In de samenwerking tussen instellingen is een referentiearchitectuur als de HORA een randvoorwaarde voor succes.

Meer informatie

Bekijk ook het webseminar over de HORA.

Aantal keren bekeken:
6159
Laatste wijziging op 15 nov 2013