Conclusies en resultaten project Toetsing in beeld(Publicatie)

Toetsing van radiologische beeldinterpretatievaardigheden met 3D-beeldvragen scoort beter op diverse kwaliteitsaspecten dan toetsing met 2D-beelden. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Toetsing in beeld. Het project biedt daarnaast meer inzicht in de kennis en vaardigheden die een rol spelen bij beeldinterpretatie in de radiologie.

download
21 MRT 2014

Toetsing radiologische beeldinterpretatievaardigheden

Tegenwoordig kunnen in enkele seconden honderden aaneensluitende dwarsdoorsnedenbeelden van het menselijk lichaam worden gemaakt. Toch vond toetsing van radiologische beeldinterpretatievaardigheden tot op heden nog steeds plaats aan de hand van 2D-beelden. Het project Toetsing in beeld onderzocht bij studenten en co-assistenten of en op welke wijze de kwaliteit van de toetsing van deze vaardigheden met behulp van 3D-beelden (volumebeelden) verhoogd zou kunnen worden.

3D-beeldvragen betere kwaliteit

Uit het project blijkt dat 3D-beeldvragen op alle gemeten kwaliteitsaspecten beter scoren dan 2D-vragen: hogere betrouwbaarheid en betere correlatie met een externe validatiemaat (snijzaaltoetsen). Daarnaast blijkt de praktische bruikbaarheid van toetsing met volumebeelden goed te zijn en zijn studenten ook tevreden over de nieuwe manier van toetsing.

Meer inzicht in vaardigheid beeldinterpretatie

Ook is meer inzicht verkregen in de kennis en vaardigheden die een rol spelen bij de beeldinterpretatie. Bij volumebeelden worden meer denkprocessen gebruikt en ligt de nadruk meer op perceptie. Bij 2D-beelden ligt de nadruk meer op het stellen van de diagnose. Over het algemeen zijn studenten langer bezig met het maken van een volumebeeld-vraag. Het is dus belangrijk om steeds af te wegen of het toetsdoel deze tijdsinvestering verantwoordt.

Toetsvorm geïmplementeerd

De nieuwe digitale toetsvorm is blijvend geïmplementeerd voor alle radiologietoetsen in de Utrechtse geneeskundeopleiding. De nieuwe manier van radiologische toetsing wordt op basis van ervaringen bij de geneeskundestudenten op landelijke schaal geïmplementeerd bij de toetsing van aios radiologie in het project Digitale toetsing met beelden, een extra dimensie. Ook wordt er gewerkt aan een businessmodel voor VQuest, het digitale toetsprogramma voor de beeldinterpretatietoetsen.

“Digitale tool VQuest ontwikkeld voor beeldtoetsing”

“Grote technologische ontwikkelingen hebben de radiologische praktijk sterk veranderd en daarmee de complexe vaardigheid van radiologische beeldinterpretatie. Het onderwijs speelt hier op in door medisch studenten al in een vroeg stadium 3D-scans aan te bieden. De digitale toetsingstool VQuest is speciaal ontwikkeld voor het toetsen met beelden. De eerste resultaten en ervaringen zijn positief.”
Cécile Ravesloot, projectleider Toetsing in beeld

Resultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma onderzoekt welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet.

Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.
Aantal keren bekeken:
1497
Laatste wijziging op 26 feb 2018