SURF Groene ICT Maturity Model(Publicatie)

Het SURF Groene ICT Maturity Model (SGIMM) biedt hogeronderwijsinstellingen op een eenvoudige manier inzicht in de rol die ICT heeft en kan hebben bij verduurzaming. Instellingen kunnen met het SGIMM snel, goedkoop en zelfstandig een scan maken. U kunt de SGIMM-documenten downloaden en direct aan de slag. SURF biedt daarbij tijdelijk ondersteuning.

download
20 APR 2015

Go to the English version 

Scan van groene ICT in de organisatie

SURF heeft het SGIMM samen met het hoger onderwijs ontwikkeld nadat een sterke behoefte bleek aan meer inzicht in de rol van ICT bij duurzaamheid. Instellingen kunnen met het SGIMM snel, goedkoop en zelfstandig een scan maken van de volwassenheid van groene ICT binnen de eigen organisatie. Het SGIMM kan gebruikt worden om intern de dialoog op gang te brengen, om draagvlak en consensus te creëren en om verbeteractiviteiten te identificeren.

Versie 2.0

In april 2015 is versie 2.0 van het SURF Groene ICT Maturity Model gepubliceerd. Hierin is het aantal attributen aangescherpt en zijn de beschrijvingen uitgebreid: zo zijn alle maturity levels nu beschreven en zijn factoren toegevoegd die bij ieder attribuut een rol kunnen spelen. Ook is er een sectorspecifiek domein toegevoegd voor het hoger onderwijs en onderzoek. 

Documenten

De SGIMM Toolkit bevat twee documenten:

Tijdelijke ondersteuning

SURF biedt de eerste instellingen die interesse tonen ondersteuning bij het gebruik van het SURF Groene ICT Maturity Model. U wordt geholpen in het verzamelen van het assessmentteam, het maken van de analyse en het opstellen van een verbeterplan. Interesse? Neem dan contact op via duurzaamheid@surf.nl.

Ook voor andere organisaties

Hoewel het SGIMM is ontwikkeld voor het hoger onderwijs, kan het ook door organisaties in andere sectoren gebruikt worden. Zij zullen dan wel zelf een sectorspecifiek domein moeten opstellen als ze ook de primaire processen willen meenemen. Mocht u zelf een domein hebben ontwikkeld, laat het ons weten. Dan zullen wij dat hier bijplaatsen. 

Aantal keren bekeken:
4525