Handreiking Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens(Publicatie)

Nieuwe editie 2017 Wanneer een onderwijsinstelling persoonsgegevens verwerkt, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze handreiking beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wbp op learning analytics. Met in deze nieuwe editie aanvullingen over onder andere de meldplicht datalekken en normen- en toetsingskader van SURF.

download
11 MEI 2017

Learning analytics maakt gebruik van persoonsgegevens

Learning analytics is het verzamelen en analyseren van data uit leeromgevingen om het leerproces van studenten te verbeteren. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor verschillende stakeholders, zoals de student zelf, de docent of opleidingsmanagement. Daarmee kun je het onderwijs beter begrijpen en verbeteren. Maar bij het verzamelen en analyseren van gegevens worden persoonsgegevens verwerkt: gegevens die direct of indirect iets zeggen over studenten. Hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Waarop moet je letten bij het gebruik van persoonsgegevens?

In deze handreiking lees je waarop je moet letten als je studentgegevens verzamelt om het onderwijs te verbeteren. Allereerst maken we duidelijk wat persoonsgegevens zijn en wat je ermee mag doen. Vervolgens gaan we in op de eisen waaraan je moet voldoen als je persoonsgegevens wilt verzamelen. We gaan in op de randvoorwaarden bij verwerking en op uw verplichtingen, bijvoorbeeld de informatieplicht en de beveiliging. Verder lees je waarop je moet letten als je gebruikmaakt van de diensten van andere partijen. Ook de eisen aan de gegevensopslag komen aan de orde. De handreiking sluit af met een stappenplan.

Aanvullingen editie 2017

SURFnet heeft in deze nieuwe editie diverse aanvullingen verwerkt, onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Verwijzing naar bestaande Normen- en toetsingskaders van SURF zoals het normenkader voor informatiebeveiliging, gebaseerd op de NEN 27001.
  • Verwijzing naar de SURF Model Bewerkersovereenkomst - SURF heeft samen met instellingen een Model Bewerkersoverkomst opgesteld als onderdeel van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) services.
  • Meldplicht datalekken - Met de beleidsregels bij de meldplicht datalekken kunnen organisaties bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de toezichthouder en/of betrokkenen.
  • Persoonsgegevens opslaan buiten Europa - Hiervoor gelden aparte regels. De tekst is geactualiseerd naar aanleiding van recente jurisprudentie.
Resultaat van:Learning analytics
Aantal keren bekeken:
7253
Aantal keren gedownload:
734
Laatste wijziging op 16 feb 2018