Notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Van losse onderdelen naar één geheel; een verkenning’(Publicatie)

Veel hogescholen en universiteiten beraden zich op de toekomst van hun digitale leeromgeving. SURFnet ondersteunt de instellingen bij hun zoektocht. Deze notitie beschrijft de kaders en componenten voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving en de mogelijkheden voor integratie. Het vormt de basis voor verdere discussie en afstemming.

download
24 SEP 2015

Een persoonlijke en flexibele leeromgeving

SURFnet onderzocht via gesprekken met vertegenwoordigers van instellingen, met (technische) deskundigen en via literatuuronderzoek, wat nodig is voor het inrichten van een persoonlijke en flexibele leeromgeving. Hierbij werd zowel gekeken naar wat er al is, als naar wat in de toekomst nog ontwikkeld moet worden.

Beschrijving componenten, integratie-infrastructuur en diverse casussen

In de notitie worden de componenten van de leeromgeving beschreven. Ook aan de orde komt wat nodig is om de verschillende componenten met elkaar te integreren. Zo worden bijvoorbeeld de standaarden beschreven en worden onderdelen van de integratie-infrastructuur toegelicht. De cases van Hogeschool Inholland, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht laten zien waarom deze onderdelen van belang zijn.

Context van de notitie

De notitie gaat in op de integratiemogelijkheden van componenten voor een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Het doel is degenen die vanuit een instelling betrokken zijn bij de ontwikkeling en vernieuwing van de digitale leeromgeving een overzicht te geven van de mogelijkheden en te verwijzen naar relevante informatiebronnen.

Onderwijs op maat

De notitie is een van de resultaten van het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving dat onderdeel is van het innovatieprogramma Onderwijs op maat.

Aantal keren bekeken:
4232
Aantal keren gedownload:
820
Laatste wijziging op 31 okt 2016