Artikel SURF ontwikkelt duurzaamheidscriteria voor inkoop ICT – Samenwerking tussen instellingen en SURF in project duurzaam inkopen(Publicatie)

Hoewel duurzaamheid in ICT al jaren een thema is, zijn er nog altijd geen eenduidige criteria die inkopers kunnen opnemen in hun aanbesteding. Daarom start SURF samen met de instellingen het project ‘Duurzaam inkopen van ICT-producten en -diensten.’

download
20 DEC 2015

Iedere inkoper van datacenter- en clouddiensten die let op duurzaamheid kent het fenomeen: het ene datacenter schermt met een lage Power Usage Effectiveness (PUE), de volgende wijst op de hoge consolidatiegraad. Beide aspecten zijn goed en belangrijk, maar voor een inkoper is het appels met peren vergelijken. “Vergelijk het met verkeersstromen”, zegt Dirk Harryvan, lid van de projectgroep en tevens verbonden aan de Europese evenknie Eureca. “Als een bus vol zit, dan is het brandstofverbruik per passagier veel lager dan wanneer die passagiers met de auto zouden gaan. Maar zitten er slechts twee mensen in de bus, dan is de auto ineens een stuk zuiniger.”

De vraag die SURF in dit project wil beantwoorden is: welke criteria zou een inkoper moeten opnemen in de aanbesteding om voor de dienst die hij vraagt een uitspraak te kunnen doen over het energiegebruik en de duurzaamheid? De toevoeging ‘de dienst die hij vraagt’ is belangrijk, want datacenters leveren netwerkdiensten, storage en rekenkracht. Vertaald naar de metafoor: we hebben het niet alleen over personenvervoer, maar over alle vormen van transport, ook over pakketpost en bulktransport.

“Deze complexiteit is waarom het zo verschrikkelijk lastig is om goede criteria te formuleren”, zegt Gerard van Westrienen, projectmanager Groene ICT en Duurzaamheid bij SURF. Hij houdt als projectleider het overzicht en identificeert in overleg met het HO-veld de prioriteiten. “We zijn begonnen met een use case over clouddiensten, maar willen dit project veel breder trekken. Daarom doen we nu een enquête onder inkopers en ICT-managers en bespreken de resultaten in een workshop om te horen wat zij belangrijk vinden. Aan de hand daarvan bepalen we de prioriteiten voor 2016.”

Beide heren hebben een gezamenlijke droom: inkopers concrete handvatten bieden om duurzaamheid als hard criterium mee te nemen in aanbestedingen, en daarmee leveranciers van ICT-producten en diensten onder druk zetten om nog meer te doen op dit gebied. “Uiteindelijk is dat voor leveranciers de beste drijfveer om nog meer focus te leggen op duurzaamheid. En als de criteria van de SURF-instellingen wat meer geharmoniseerd zijn, doen leveranciers daar ook hun voordeel mee.”

 

Aantal keren bekeken:
792
Laatste wijziging op 12 feb 2016