Studenten Universiteit Utrecht bouwen aan leeromgeving voor de toekomst: PROFE(Publicatie)

De Universiteit Utrecht (UU) inventariseert de gebruikerswensen en -behoeften voor de toekomstige ELO en verkent daarnaast de technische mogelijkheden. In dat kader hebben studenten van de UU, binnen het programma Educate-it, een proof-of-concept leeromgeving van de toekomst ontwikkeld: PROFE. SURFnet is mede-opdrachtgever van deze pilot.

download
24 SEP 2015

PROFE: leeromgeving van de toekomst

Om na te gaan wat wel en niet werkt binnen de elektronische leeromgeving (ELO), heeft een groep studenten van de faculteit Bètawetenschappen op verzoek van de Universiteit Utrecht (UU) een proof-of-concept voor een leeromgeving van de toekomst ontwikkeld: PROFE. Dit gebeurde in het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it van de UU, dat onderwijsinnovatie stimuleert met informatie en technologie. Het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet was mede-opdrachtgever van deze pilot. De studenten bouwden voort op de ervaring van de groep studenten van de UU die in het voorjaar van 2014 hadden gewerkt aan een persoonlijke leeromgeving onder de naam Hippocampus.

Vernieuwend concept: content buiten leeromgeving

De nieuwe groep kreeg in eerste instantie de opdracht om gebruik te maken van Moodle – een open source learningmanagementsysteem. De studenten oordeelden echter dat het niet mogelijk was om hun leeromgeving in Moodle te bouwen. Moodle werkt weliswaar prima met de eigen workflow, maar is niet geschikt om de vernieuwingen door te voeren die de studenten voor ogen hadden. PROFE is een vernieuwend concept in de ELO-wereld omdat het expliciet content buiten de leeromgeving wil houden. Traditionele omgevingen willen zo veel mogelijk data verzamelen binnen het systeem, maar PROFE profiteert van de sterke punten van andere, ‘single-purpose’-applicaties. Het is dus niet nodig iets te maken wat al door een ander ontwikkeld is. Daarnaast biedt PROFE de gebruiker keuzevrijheid door meerdere applicaties aan te bieden voor hetzelfde doel.

In een trailer leggen de studenten uit wat PROFE precies is.

Veel diensten nog niet klaar voor koppeling

Een belangrijk leerpunt voor de studenten was dat veel diensten nog niet klaar zijn voor koppeling in een geïntegreerde leeromgeving. Er zijn vaak geen Application Programming Interfaces, API’s, beschikbaar waardoor er – bijvoorbeeld bij Osiris – geen data te verkrijgen zijn, zonder aan de software zelf te komen. De studenten vonden ook geen rooster- of toetssysteem met een goede API en licentie. Ze verwachten dat als instellingen collectief om goede API’s met documentatie gaan vragen, er sneller iets van de grond komt.

Bovendien merkten ze dat veel leveranciers hun diensten steeds verder uitbreiden en een mini-leeromgeving bouwen. Het koppelen aan onderdelen uit andere pakketten wordt daardoor vrijwel onmogelijk. Zolang veel diensten nog niet geschikt zijn voor koppeling, is het bouwen van een volledig geïntegreerde leeromgeving nog niet mogelijk volgens de studenten. Eigenlijk is het nodig diensten te hebben die in één ding heel goed zijn, en niet een heleboel dingen een beetje kunnen. De gewenste functionaliteiten moeten kunnen worden gebruikt zonder dat de gebruiker iets krijgt wat hij niet nodig heeft. Bij Google kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Google Docs, zonder iets te maken te hebben met hun andere diensten.

Abstractielaag

Het koppelen moet niet onderschat worden, concludeerden de studenten. De wens was dat verschillende diensten uitwisselbaar gebruikt konden worden: het moet niet uitmaken of een student met Google Drive of Dropbox werkt. Om dit te realiseren is een abstractielaag nodig tussen de externe diensten en PROFE. Een ICT-ontwikkelaar hoeft hierdoor niet alles van een dienst te weten, alleen in abstracte termen, zoals ‘Ik wil nu deze student cijfers geven’. De grootste uitdaging volgens de studenten is om de verschillen tussen vergelijkbare diensten te overbruggen om ze op uniforme wijze aan te bieden. Dat levert per type dienst een project op zich op. Het zou mooi zijn als instellingen hun ervaringen en kennis om diensten te koppelen gaan delen.

Onderwijs op maat

Het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet wil bijdragen aan het realiseren van de ambitie van hogeronderwijsinstellingen om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden, dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving is een van de zes projecten die onder dit programma valt.

Het innovatieprogramma heeft ook de notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving: van losse bouwstenen naar een geheel, een verkenning’ uitgegeven, waarin deze pilot als casus is beschreven.

Meer informatie

Aantal keren bekeken:
1255
Laatste wijziging op 28 jul 2016