Good practice Nieuw onderwijsconcept stoomt Windesheim-studenten klaar voor arbeidsmarkt van de toekomst(Publicatie)

De onderlinge relatie tussen docenten, studenten en het werkveld vormt de basis voor onderwijsinnovatie bij Windesheim. In een nieuw onderwijsconcept worden opleidingen aangezet om de interactie te bevorderen. Opleidingen kiezen voor werkvormen waarin studenten interactief leren; op de campus, in een digitale onderwijsomgeving of op de werkplek.

download
22 DEC 2016

21e-eeuwse vaardigheden

Het nieuwe onderwijsconcept van Windesheim benadrukt het belang van opleiden tot 21e-eeuwse vaardigheden. Studenten zullen een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat of dat door technologische ontwikkelingen een hele nieuwe invulling zal krijgen. Deze ontwikkeling vraagt om waarde(n)volle professionals, die vanuit vakbekwaamheid en kritische reflectie een bijdrage leveren aan de samenleving, stelt Windesheim in het nieuwe onderwijsconcept.

Opleidingen laten innoveren

Alle 75 opleidingen kregen de opdracht om het huidige onderwijs te vergelijken met het vergezicht zoals dat in het onderwijsconcept wordt geschetst. Aan de hand van een sterkte-zwakte-analyse formuleren ze zelf een ontwikkelvraag. Projectleider Ellen Kloet vertelt: “Opleidingen die aangeven dat ze klaar zijn om aan de hand van hun ontwikkelvraag te innoveren, beginnen met een start-tweedaagse. Daarna verwachten we na vier maanden een plan van aanpak, waarin de doelen staan en hoe ze die willen bereiken. Aan ons de taak om de opleidingen met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar leren en zichzelf genoeg uitdagen.”

Meer informatie

Resultaat van:Onderwijsinnovatie met ICT in de praktijk
Aantal keren bekeken:
1115
Aantal keren gedownload:
58
Laatste wijziging op 11 jul 2017