Haalbaarheidsstudie eduroam op publieke plaatsen(Publicatie)

Significante behoefte aan eduroam bij openbaar vervoer, bibliotheek en overheidsgebouwen Instellingen hebben behoefte aan eduroam-dekking bij openbaar vervoer, bibliotheek en overheidsgebouwen. Dat blijkt uit onderzoek dat SURFnet eind 2016 liet doen. Daarbij is gekeken naar daadwerkelijke behoefte, aanbod en realisatiemogelijkheden. Veel instellingen blijken bovendien bereid de kosten daarvoor te verdelen.

download
11 DEC 2016

Haalbaarheidsonderzoek eduroam-dekking op publieke plaatsen

In opdracht van SURFnet hebben onderzoekbureau Stratix en WAU?! een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar uitbreiding van eduroam-dekking op publieke plaatsen. Daarbij is gekeken naar daadwerkelijke behoefte, aanbod en realisatiemogelijkheden.

Behoefte aan uitbreiding van eduroam-dekking

Inmiddels is het onderzoek afgerond en het rapport beschikbaar. Uit het rapport blijkt dat er veelwaardering is voor bestaand aanbod van eduroam buiten de campusgebouwen en wordt er aangegeven dat er behoefte is aan uitbreiding. Deze behoefte ligt dan met name bij student en medewerker, maar ook bij docent en onderzoeker. Er is vooral behoefte aan eduroam rond de campus, in (openbare) bibliotheken, overheidsgebouwen en bij het openbaar vervoer (zowel in de bus en de trein als bij de stations en haltes).

Kosten delen

Het onderzoek laat zien dat de instellingen een coöperatieve houding hebben. Bijna de helft van deelnemende instellingen is bereid om, indien nodig, kosten te dragen voor de landelijke uitbreiding van eduroam-dekking, zelfs als dat niet in de eigen regio zou zijn. Ongeveer een kwart wil bijdragen als de uitbreiding in de eigen regio plaatsvindt.

Markt is versnipperd

De uitdaging zit, volgens het onderzoek, met name in het verkrijgen van aanbod. De markt voor het bieden van wifi-dienstverlening is in Nederland versnipperd. Een aanbesteding met 1 winnaar die op zoveel mogelijk publieke plaatsen eduroam-dekking realiseert, ligt daarom niet voor de hand. Regionale initiatieven, of individuele gesprekken met (koepel)organisaties hebben veel meer kans van slagen, net als bijvoorbeeld het meeliften op het Europese WIFI4EU-initiatief.

Hoe verder

In het rapport zijn enkele opties voor vervolg uitgewerkt. SURFnet zal de leden de resultaten en de verder uitgewerkte opties mondeling toelichten in de daarvoor bedoelde gremia. Daaruit eventueel voortkomende activiteiten worden dan in 2017 uitgevoerd.

Resultaat van:eduroam op openbare locaties
Aantal keren bekeken:
1219
Aantal keren gedownload:
173
Laatste wijziging op 10 jan 2017