Handreiking Beleid voor digitaal toetsen(Publicatie)

Steeds meer instellingen zetten digitaal toetsen hoog op de agenda. Het invoeren van digitaal toetsen blijkt echter een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Met deze handreiking helpt SURFnet instellingen op weg om digitaal toetsen met beleid in te voeren.

download
13 JUN 2016

Gezamenlijke denkkracht

Uit een inventarisatie van SURFnet in 2015 blijkt dat nog weinig instellingen beleid ontwikkelen voor digitaal toetsen. Er is een toenemende behoefte aan digitaal toetsen, maar instellingen vragen zich af hoe dit eruit zou moeten zien. Er is immers vaak al toetsbeleid en een ICT-beleidsplan, moet daar dan nog iets naast komen? Daarom heeft SURFnet met verschillende instellingen de handen ineen geslagen: we hebben vastgesteld hoe beleid voor digitaal toetsen eruit kan zien en hoe het zich verhoudt tot andere beleidsdocumenten. Het resultaat daarvan is deze handreiking (pdf).

Doel: digitaaltoetsbeleid voorbereiden en uitwerken

De handreiking is bedoeld voor medewerkers die de opdracht krijgen om digitaaltoetsbeleid voor te bereiden en uit te werken. Het belicht 5 stappen in de ontwikkeling van digitaaltoetsbeleid. Per stap krijg je concrete hulpvragen en verwijzingen naar meer informatie om het digitaaltoetsbeleid uit te werken.

Stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven

Het stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven (pdf) is een verkorte versie van deze handreiking. Deze verkorte versie is gemakkelijk bij de hand te houden bij het schrijven aan of het voeren van een gesprek binnen je instelling over digitaaltoetsbeleid. De handreiking bevat meer toelichting, achtergrondinformatie en hulpvragen.

Meer informatie

Aantal keren bekeken:
2791
Aantal keren gedownload:
372
Laatste wijziging op 26 feb 2018