Rapport Research Support in Nederland: De stand van zaken(Publicatie)

SURF heeft 4 instellingen benaderd en gevraagd een antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is jouw visie op research support? Van welke e-infrastructuur en bijbehorende diensten kunnen onderzoekers gebruikmaken? Hoe is de research support georganiseerd? Wat is de agenda voor de (nabije) toekomst?

download
30 MRT 2016

Research support 2016: TU Delft, EUR, LUMC, MUMC+

Onderzoekers aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs stellen steeds hogere eisen op het gebied van rekenkracht en dataopslag. Toegang tot een hoogwaardige en laagdrempelige ICT-infrastructuur is daarbij een randvoorwaarde. Dit heeft tot gevolg dat onderzoekers steeds meer behoefte hebben aan gerichte ondersteuning om die toegang te vergemakkelijken. Elke universiteit en onderzoeksinstelling is bezig met research support, maar elke instelling doet dat op zijn eigen manier. Om een beter beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden van research support heeft SURF vier instellingen benaderd, de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de universitaire medische centra van Leiden (LUMC) en Maastricht (MUMC+).

Support4research

Het rapport is opgesteld in het kader van het SURF-project Support4research. Met dit rapport wil SURF de onderzoeksondersteuners laten zien hoe ze hun research support kunnen organiseren en welke diensten ze daarvoor kunnen aanbieden, zowel eigen diensten als diensten van andere partijen.

Conclusie

Gebaseerd op de beschrijvingen van de instellingen kan geconcludeerd worden dat research support hot is. Bij elk van de 4 instellingen staat research support hoog op de agenda. Hoe verschillend de organisatie ervan ook mag zijn, er is geen instelling die niet bezig is met research support. De instellingen die meeschreven aan dit rapport zitten ook ongeveer in dezelfde fase bij de ontwikkeling en uitvoering en vinden hierbij de volgende thematieken van belang:
• De onderzoeker centraal
• Infrastructuur & ondersteuning: Centraal of decentraal?
• Multidisciplinaire aanpak
• Eén loket
• Datamanagement en de data lifecycle
• SURF als mediator en coördinator

Update

Ook in 2017 brengt SURF in beeld hoe instellingen dit organiseren en wat hun agenda is voor de toekomst. Dit rapport verschijnt in een serie en is een vervolg op het rapport dat in 2016 is verschenen. In de eerste aflevering lees je hoe de TU Eindhoven haar research support heeft georganiseerd. Lees het rapport over research support bij de TU Eindhoven.

Resultaat van:Support4research
Aantal keren bekeken:
4652
Aantal keren gedownload:
626
Laatste wijziging op 13 mrt 2017