Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs - editie Verbinding met beroepspraktijk’(Publicatie)

In deze thema-uitgave staat de volgende vraag centraal: hoe kun je online of blended werkvormen inzetten om kennis en ervaringen van het werkveld te integreren in het campusonderwijs. In deze uitgave laten 5 instellingen zien hoe zij de samenwerking met het beroepenveld vormgeven.

download
15 SEP 2016

Pressure cook sessie

Als opmaat voor deze thema-uitgave (pdf) vond een pressure cook sessie plaats met vertegenwoordigers van 5 hogescholen en 1 universiteit. In die sessie is onderling vergeleken hoe de verschillende instellingen de samenwerking met het beroepenveld vormgeven.

Opbouw en inhoud

In samenwerking met de special interest group Open Education publiceert SURFnet deze thema-uitgave. De opbouw is als volgt:

  • Marjolein van Trigt beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de pressure cook sessie.
  • Sigrid Vermin (Hogeschool Rotterdam) zet uiteen hoe studenten van de opleiding Verpleegkunde zich met een formatieve toets voorbereiden op hun stage.
  • Dorien Ginsel (Hogeschool Utrecht) schrijft over de ShoulderCommunity, een community of practice waarin alle kennis over de schouder is gebundeld.
  • Liesbeth Rijsdijk (Hogeschool Windesheim) laat zien hoe hogeschool Windesheim in het curriculum de verbinding legt met de werksituatie.
  • Juliette Santegoeds (Haagse Hogeschool) van het project Denken, doen, delen uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, licht toe hoe zij studenten en professionals uit het openbaar bestuur verbinden met behulp van de ontwikkelde MOOC Challenging government.
  • Fred de Vries (Fontys Hogescholen) beschrijft de instellingsbrede aanpak van Fontys om de beroepspraktijk in het onderwijs te integreren door intensief samen te werken met bedrijven uit de regio.
  • In de 2 intermezzo’s staan het Digitaal leernetwerk bij Saxion centraal (Dorine Koopman) en het online platform van de Universiteit Utrecht voor alumni om zich goed voor te kunnen bereiden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Aantal keren bekeken:
1781
Aantal keren gedownload:
121
Laatste wijziging op 16 sep 2016