Whitepaper: IT-beveiligingsonderzoeken(Publicatie)

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen stellen regelmatig de vraag welk soort onderzoek het beste ingezet kan worden bij beveiligingsvraagstukken. Deze whitepaper gaat in op de verschillende aspecten van IT-beveiligingsonderzoeken.

download
14 APR 2016

Vragen beantwoord vanuit pragmatische insteek

In de publicatie worden vragen besproken als: Waarom zijn beveiligingsonderzoeken nodig? Wat kan onderzocht worden? Welke onderzoeksmethoden er zijn? En wat is er nodig bij de uitvoering van onderzoek? Hierbij is gekozen voor een pragmatische insteek waarbij theoretische kennis wordt gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. Deze whitepaper is bedoeld voor medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen die betrokken zijn bij IT-projecten, zowel vanuit een operationele rol als vanuit een regiefunctie.

Leidraad voor beveiligingsonderzoek 

Deze publicatie geeft meer inzicht in beveiligingsonderzoeken en biedt een leidraad wanneer een instelling op het punt staat om een beveiligingsonderzoek te laten uitvoeren. De whitepaper geeft hulp bij de keuze voor het soort beveiligingsonderzoek en zijn er verschillende templates (standaard vrijwaringsverklaring, contract, etcetera) toegevoegd om instellingen op weg te helpen.

Aantal keren bekeken:
2332
Aantal keren gedownload:
635
Laatste wijziging op 14 apr 2016