Good practices Open leermateriaal binnen vakcommunity's(Publicatie)

De rol van vakcommunity's bij het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen Wat is de potentie van instellingsoverstijgende, domeinspecifieke samenwerkingsverbanden (vakcommunity's) die open leermateriaal gebruiken, uitwisselen of maken? Dat is de centrale vraag van deze uitgave. De 6 praktijkvoorbeelden laten zien waarom vakcommunity's een veelbelovende context zijn voor het uitwisselen van open leermaterialen.

download
14 MRT 2017

Praktijkvoorbeelden

Centraal in de publicatie staan 6 voorbeelden van vakcommunity's die leermaterialen (gaan) uitwisselen. In interviews met betrokkenen lees je hoe zij het delen van leermaterialen organiseren en welke succesfactoren en hindernissen zij tegenkomen. Een overzicht van de voorbeelden die in de publicatie zijn beschreven:

  • Docenten wiskunde van de technische universiteiten wisselen toetsvragen uit
  • Steunpunt Taal en Rekenen ondersteunt mbo-docenten met beroepsgericht lesmateriaal
  • Lerarenopleiders in de bèta-opleidingen maken samen open materiaal over bèta-didactiek
  • Anatomieleerplatform maakt peer-reviewed anatomiecontent open toegankelijk
  • Ingenieurs werken samen aan verantwoorde innovaties
  • Bibliotheken delen leermateriaal over informatievaardigheid

Leerpunten

De publicatie sluit af met een aantal leerpunten op basis van de beschreven voorbeelden, bijvoorbeeld over de aanleiding voor het delen van leermaterialen, over het soort materiaal dat gedeeld wordt en over de stappen naar duurzame samenwerking.

Vervolgactiviteiten

SURFnet heeft in 2017 verschillende vervolgactiviteiten gepland met vakcommunity's waarin leermateriaal ontwikkeld en hergebruikt wordt. Zie het innovatieproject Toegang tot leermaterialen.

Resultaat van:Digitale leermaterialen
Aantal keren bekeken:
2066
Aantal keren gedownload:
261
Laatste wijziging op 20 mrt 2017