Rapport Location-based services voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen(Publicatie)

SURFnet heeft een verkennend onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van location-based services (LBS). Dit zijn diensten waaraan locatie-informatie van personen of objecten is toegevoegd. Hoe ziet de huidige LBS-markt eruit? En wat kunnen location-based services betekenen voor het onderwijs en onderzoek?

download
31 MEI 2017

Verkennend onderzoek

Wifinity heeft in opdracht van SURFnet onderzoek gedaan naar location-based services. Het onderzoeksrapport begint met een beschrijving van de huidige LBS-markt (wifileveranciers, leveranciers van location-based services etc.). In het onderzoek komen ook privacyaspecten en use cases aan bod. Tot slot is gekeken naar mogelijke rollen voor SURFnet op het vlak van location-based services.

Meer informatie

Resultaat van:Location-based services
Aantal keren bekeken:
2469
Aantal keren gedownload:
319
Laatste wijziging op 04 jun 2018