Technologieverkenning: Blockchain voor SURFnet en aangesloten instellingen(Publicatie)

Blockchain is een hype. Maar biedt de technologie ook mogelijkheden om binnen onderwijs gebruikt te worden? Deze vraag lag ten grondslag aan de technologieverkenning die SURF heeft gepubliceerd. In het rapport wordt onder andere uitgelegd wat blockchain is. Conclusie is dat blockchain nog weinig concrete gebruiksredenen heeft.

download
16 NOV 2017

Termen en technieken van blockchain

Blockchain is een nieuwe databasetechnologie die volgens sommigen traditionele Trusted Third Parties (TTP’s) zoals banken, notarissen of zelfs overheden zou kunnen vervangen. Anderen zijn daar veel terughoudender in. De belangrijkste eigenschap van blockchains is dat het partijen die elkaar niet vertrouwen toch in staat stelt om een eenduidige toestand van een database te krijgen. In het rapport worden verder alle belangrijke termen en technieken behandeld.

Literatuuronderzoek en interviews

Onderdeel van de technologieverkenning waren een literatuuronderzoek naar bestaande blockchain-implementaties. Welke lering kan hieruit worden getrokken? Ook zijn een aantal personen geïnterviewd die hun mening over blockchain gaven.

Betekenis voor het onderwijs

Hype of technologie die zal blijven, de vraag is vooral of blockchain toegevoegde waarde kan hebben binnen het onderwijs. Hiervoor is in het rapport een zoektocht naar mogelijke use cases gedaan. Conclusie is dat blockchain (nog) niet een concreet gebruiksreden heeft.

Aantal keren bekeken:
2960
Aantal keren gedownload:
843
Laatste wijziging op 27 nov 2017