Visiedocument SURFnet-visie op IAA: transitie naar gebruiker centraal(Publicatie)

In 2016 heeft SURFnet een visie op identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA) opgesteld. Het doel is de ontwikkelingen in IAA te schetsen en instellingen uit te nodigen over dit onderwerp in gesprek te gaan. Voor SURFnet vormt de visie de basis voor innovatie en dienstverlening.

download
16 FEB 2017

Uitgangspunt voor meerdere jaren

De visie is zo geschreven dat deze meerjarig bruikbaar is. Dat betekent dat we niet ieder jaar een nieuwe visie vaststellen, maar deze waar nodig op punten actualiseren. Om dit te realiseren, zijn zo beperkt mogelijk keuzes vastgelegd in implementatie en techniek. Zo kan in de toekomst bij implementatie flexibel worden ingespeeld op ontwikkelingen en de stand van de techniek.

Beschrijving trends

Het visiedocument beschrijf de belangrijkste trends in het IAA-landschap. Zo worden de Nederlandse en Europese identiteitsstelsels, zoals Idensys, iDIN, eIDAS en eduGAIN binnen een breder kader geplaatst. De rol die deze stelsels kunnen hebben op onderwijs en onderzoek worden beschreven, en de trend naar een groter privacybewustzijn wordt beschreven.

Aantal keren bekeken:
1696
Aantal keren gedownload:
335
Laatste wijziging op 16 feb 2017