Geleerde lessen projecten stimuleringsregeling Open en online onderwijs en boegbeeldprojecten(Publicatie)

Ervaringen van de projectleiders De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet iedereen weten die met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

download
24 SEP 2018

Geleerde lessen per thema

Deze uitgave (pdf) geeft een overzicht van de geleerde lessen per thema:

  • organisatie van projecten
  • online onderwijs vormgeven
  • productie van videomateriaal
  • werken met open leermaterialen

De adviezen van de projectleiders bieden handvatten voor iedereen die onderwijs wil herontwerpen met behulp van online elementen en met inzet van open leermaterialen.

Over de stimuleringsregeling

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daagt instellingen uit hun onderwijs te verbeteren door te experimenteren met verschillende vormen van open en online onderwijs. Sinds 2015 is hiervoor een jaarlijkse stimuleringsregeling beschikbaar. SURF begeleidt deze projecten en deelt de kennis en geleerde lessen van projecten binnen de regeling met het onderwijsveld. De stimuleringsregeling bestaat uit 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Over de boegbeeldprojecten

In de strategische agenda van het ministerie van OCW 'HO2025, de waarde(n) van weten' staat de ambitie dat docenten in 2025 al hun leermaterialen delen. Om de adoptie van het delen en hergebruiken van leermaterialen te bevorderen, werkten instellingen in het hoger onderwijs aan twee zogenoemde boegbeeldprojecten: hbo Verpleegkunde en Wiskunde.

Resultaat van:Online en blended onderwijsDigitale leermaterialen
Aantal keren bekeken:
994
Aantal keren gedownload:
281
Laatste wijziging op 26 sep 2018