Geleerde lessen proof of concept edubadges(Publicatie)

Eerste ervaringen met digitale badges in het Nederlandse hoger onderwijs SURF heeft samen met onderwijsinstellingen in een proof of concept onderzocht wat er nodig is om digitale certificaten, edubadges, te kunnen maken en toe te kennen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. 9 instellingen experimenteerden hiermee in een door SURF ontwikkelde infrastructuur. In deze publicatie lees je de geleerde lessen.

download
18 OKT 2018

Over de proof of concept

Aanleiding van de proof of concept was de publicatie van de whitepaper over badges in 2016. Instellingen hadden interesse om hiermee hands-on aan de slag te gaan. Het doel van de proof of concept was een infrastructuur te bouwen om het maken, uitgeven, ontvangen en valideren van edubadges technisch werkend te krijgen. Van september 2017 tot en met mei 2018 experimenteerden 9 instellingen met het maken en uitgeven van edubadges in een door SURF ontwikkelde infrastructuur.

Geleerde lessen

Door de proof of concept is duidelijker geworden wie en wat je als instelling nodig hebt om digitale badges te kunnen uitgeven. Allereerst is een visie op flexibel onderwijs nodig: op opleidings- en instellingsniveau en uiteindelijk ook op het niveau van het onderwijsstelsel als geheel. Voor studenten geldt dat ze uitleg nodig hebben over wat ze aan badges hebben en hoe zij deze kunnen inzetten: zij zijn nog onbekend met badges. Wat betreft de infrastructuur zijn er uitdagingen op het gebied van techniek, privacy en security. In de proof of concept is geen ervaring opgedaan met de badge-raadplegers: werkgevers of andere instellingen.

Het vervolg: de pilot

Als vervolg op de proof of concept organiseert SURF van oktober 2018 tot de zomer van 2019 een pilot met edubadges. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een volgende versie van de infrastructuur, die is verrijkt met nieuwe functionaliteiten waarnaar veel vraag bleek in de proof of concept.

Over badges

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen), die aantonen dat de ontvanger over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt. Achter de afbeelding bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare, digitale informatie over de uitgever en de waarde van de badge. Bij de toepassing van badges zijn altijd 3 rollen te vergeven:

  • de badge-uitgever: de onderwijsinstelling die de badge uitgeeft
  • de badge-houder: de student die badge ontvangt
  • de badge-raadpleger: een werkgever of een andere instelling die de criteria voor de uitreiking van de badge kan nalezen en verifiëren dat de badge is uitgegeven door de instelling die erop staat

Meer informatie

Resultaat van:Edubadges en microcredentialing
Aantal keren bekeken:
922
Aantal keren gedownload:
486
Laatste wijziging op 22 okt 2018