Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT(Publicatie)

Inzicht in de organisatie van docentondersteuning Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

download
12 APR 2018
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Onderwijsinnovatie is co-creatie

Een weloverwogen herontwerp van onderwijs vraagt om tijd en expertise. Het gaat niet alleen om deskundigheid op het gebied van vakinhoud en didactiek, maar ook op dat van multimedia, animatie, design, etcetera. Onderwijs ontwerpen wordt daardoor steeds meer co-creatie, waarvoor verschillende expertises nodig zijn. Deze keuzehulp (pdf) biedt handvatten hoe je als hogeronderwijsinstelling die samenwerking van disciplines optimaal kunt ondersteunen.

Aandachtspunten en keuzes bij het organiseren van docentondersteuning

Op basis van interviews met Hogeschool Utrecht, Saxion, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft heeft SURF 5 aandachtspunten en 5 keuzes gedestilleerd voor instellingen die docenten willen ondersteunen bij het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Ook komen de voor- en nadelen van de verschillende keuzes aan bod en volgen er aanbevelingen op basis van de ervaringen van de geïnterviewde instellingen.

Beschrijving van de 5 casussen

Voor wie wil weten hoe de 5 geïnterviewde instellingen hun docentondersteuning hebben vormgegeven, kan terecht in Hoofdstuk 2. Daarin is per instelling beschreven wat de achterliggende visie en de context van de onderwijsvernieuwing is. Daarna volgt een beschrijving van de ondersteuning. Ook is per instelling is aangegeven hoe zij het professionaliseren van docenten en kennisdeling organiseert en met welk (innovatie)budget.

Resultaat van:Online en blended onderwijs
Aantal keren bekeken:
3013
Aantal keren gedownload:
1136
Laatste wijziging op 01 feb 2019