Rapport 'Stroom: meer groen, écht groen'(Publicatie)

Hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Binnen het hoger onderwijs bestaat de behoefte om een grotere, meer structurele bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. In het verkennende onderzoek van SURF 'Stroom: meer groen, écht groen', zijn de strategische opties uitgewerkt. Strategische partnerships en een collectief van voorlopers spelen hierbij een grote rol.

download
30 MEI 2018

Hoger onderwijs wil structureel bijdragen aan energietransitie

Het elektriciteitsverbruik in het hoger onderwijs is bijna 900 miljoen kWh. Daarmee behoort de sector tot de top 25 van grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 70% van de instellingen openstaat voor de mogelijkheid om via een collectief vanuit het hoger onderwijs een structurele bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

Rechtstreekse overeenkomst met projectontwikkelaars

Het zelf opwekken van elektriciteit op eigen daken of grond heeft een zeer beperkte impact. Het rapport Stroom: meer groen, écht groen (pdf) beveelt daarom aan om naar alternatieven te kijken, zoals het afsluiten van een rechtstreekse overeenkomst met projectontwikkelaars (een Power Purchase Agreement - PPA).

Strategische partnerships

Het belang van collectieve inkoopkracht vanuit het hoger onderwijs ligt niet in een groot inkoopvolume, maar veel meer in de kredietwaardigheid van de instellingen. Ook de bereidheid tot het sluiten van langjarige overeenkomsten en het aangaan van strategische partnerships spelen een belangrijke rol. Via deze samenwerking kan de ontwikkeling van kennis en expertise rond de energietransitie vanuit het hoger onderwijs worden ingezet.

Collectief van voorlopers 

Het rapport concludeert dat een succesvolle en structurele bijdrage aan de energietransitie vraagt om een centraal geregisseerde aanpak. Daarbij kunnen we inzetten op het vormen van een collectief van een aantal gelijkwaardige, duurzame voorlopers binnen het hoger onderwijs. Deze duurzame voorlopers zijn de ambassadeurs van duurzame energie en een innovatieve aanpak voor het hoger onderwijs.

Over het onderzoek

Het verkennend onderzoek is een initiatief van SURF en werd mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Vereniging Hogescholen.

Resultaat van:Duurzaamheid
Aantal keren bekeken:
902
Aantal keren gedownload:
302
Laatste wijziging op 03 jul 2018