SURF Analytica: dagelijkse update van de SURF Studiereis over studiedata 2019(Publicatie)

Van 17 t/m 22 maart gaan 20 cvb-leden onder leiding van SURF op studiereis naar Engeland en Schotland. We bezoeken daar 8 universiteiten die al studiedata gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Wil je weten hoe zij dat aanpakken? Lees dan de SURF Analytica, de dagelijkse update van deze reis.

download
12 MRT 2019

Doel reis: inspiratie en inzicht in ontwikkelingen in learning analytics

Met deze studiereis willen we bestuurders van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen inspiratie en inzicht bieden in de ontwikkelingen op het gebied van learning analytics en een brede strategische discussie starten. Elke dag nemen we uitgebreid de tijd om te bediscussiëren wat de opgedane kennis betekent voor Nederland, en eventuele samenwerking tussen onderwijsinstellingen. 

SURF Analytica: meld je aan

Omdat de kennis die deze reis opgedaan wordt, interessant is voor een veel bredere groep, maken we dagelijks een uitgebreid verslag van de reis, de SURF Analytica. Meld je aan en krijg de dagelijkse update in je mailbox.

  • Mail naar surfanalytica-join@list.surfnet.nl. De eerste nieuwsbrief ontvang je op maandag 18 maart, de laatste op maandag 25 maart. Nodig vooral ook collega’s uit om zich hierop te abonneren.

Edities SURF Analytica

Meer over de studiereis en studiedata

Impact van SURF-studiereizen

SURF organiseert met regelmaat studiereizen voor bestuurders van hogescholen en universiteiten. Met een groep van circa 20 bestuurders worden interessante instellingen in het buitenland bezocht rondom een actueel thema. De reizen hebben impact op onderwijsinnovatie in Nederland. Zo vormde de studiereis van 2017, met als thema personalised learning, de aanleiding voor het opstellen van de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie. De studiereis van 2013 rondom open education was de aanleiding voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van het ministerie van OCW.

Aantal keren bekeken:
567
Laatste wijziging op 22 mrt 2019