Rss

Kennisbank

 • Download publicatie PDF158 kB
  download

  Good practice Feedback en remediatie op basis van digitale toetsresultaten bij Universiteit van Amsterdam download

  Kennisbank - Sharon Klinkenberg, docent psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, laat studenten elke week online oefenen met het statistiekprogramma SPSS. Met behulp van de toetsresultaten geeft hij ze gerichte feedback op hun zwakke plekken én motiveert hij ze om door te zetten.

 • download

  Presentaties Dé Onderwijsdagen 2014 download

  Kennisbank - Een overzicht van presentaties die gegeven zijn tijdens het congres Dé Onderwijsdagen op 11 en 12 november 2014. Van de presentaties zijn ook videoregistraties beschikbaar.

 • download

  Conclusies en resultaten project Bewust en bekwaam toetsen download

  Kennisbank - In het project Bewust en bekwaam toetsen is een zelfbeoordelingsinstrument voor toetskennis ontwikkeld. Ook is onderzocht wat het effect van het instrument is op de toetskennis van lerarenopleiders. Uit het onderzoek blijkt dat het zelfbeoordelingsinstrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kennis over toetsen.

 • Zelfbeoordelingsinstrument toetskennis 'Bewust en bekwaam toetsen’ website

  Kennisbank - Het zelfbeoordelingsinstrument maakt lerarenopleiders bewust van hun ontbrekende kennis over diverse toetsgerelateerde onderwerpen. Het instrument geeft bij ieder antwoord op een toetsvraag feedback en stimuleert om aanvullende informatie te zoeken.

 • Praktijkvoorbeeld project KiesActief (leren en toetsen) download

  Kennisbank - In het project KiesActief zijn digitale zelfassessment-instrumenten ontwikkeld. Leerlingen kunnen daarmee beter bepalen of een studie aansluit bij hun interesses en competenties. Het praktijkvoorbeeld toont de praktische achtergronden van het project.

 • Download publicatie PDF203 kB
  download

  Eindrapportage project Zwaluwstaart download

  Kennisbank - Dit is de eindrapportage van het project Zwaluwstaart. Doel van dit project was het vergroten van de kansrijkheid van potentiële en eerstejaars pabostudenten om zo hun studiesucces in het hoger onderwijs te verhogen.

 • Download publicatie PDF277 kB
  download

  Eindrapportage project KiesActief download

  Kennisbank - Dit is de eindrapportage van het project KiesActief. In dit project zijn digitale zelfassessment-instrumenten ontwikkeld. Leerlingen kunnen daarmee beter bepalen of een studie aansluit bij hun interesses en competenties.

 • Praktijkvoorbeeld project Bruggen bouwen download

  Kennisbank - In dit project maakten 16 opleidingen hbo-verpleegkunde met gezondheidszorginstellingen een digitale kennistoetsbank. De toetsen worden ingezet om de stagevoorbereiding van studenten te verbeteren en een brug te slaan tussen onderwijs en praktijk.

 • Download publicatie PDF421 kB
  download

  Eindrapportage project DINK (Doorst(r)omen in de keten) download

  Kennisbank - Dit is de eindrapportage van het project Doorst(r)omen in de keten. Doel was het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo, door mbo-studenten in praktijkprojecten te laten samenwerken met hbo-studenten.

 • Website project Zwaluwstaart website

  Kennisbank - Doel van dit project Zwaluwstaart was het vergroten van de kansrijkheid van potentiële en eerstejaars pabostudenten om zo hun studiesucces in het hoger onderwijs te verhogen. Op de projectsite vindt u het achtergrondmateriaal bij het project.

 • Download publicatie PDF219 kB
  download

  Eindrapportage project TELMME download

  Kennisbank - Dit is de eindrapportage van het project TELMME. Doel van het project was uitval en studievertraging voorkomen van aankomende masterstudenten aan een technische universiteit. Hiervoor werd digitaal toets- en oefenmateriaal over wiskunde ontwikkeld.

 • Website project KiesActief website

  Kennisbank - Op de website KiesActief staan digitale zelfassessment-instrumenten. Leerlingen kunnen daarmee beter bepalen of een studie aansluit bij hun interesses en competenties. De website is een resultaat van het project KiesActief.

 • Download publicatie PDF5,8 MB
  download

  Eindrapportage project Bruggen bouwen download

  Kennisbank - Dit is het eindrapport van het project Bruggen bouwen. Daarin maakten 16 opleidingen hbo-verpleegkunde met gezondheidszorginstellingen een kennistoetsbank. Die moet de stagevoorbereiding van studenten verbeteren, en onderwijs en praktijk afstemmen.

 • Website project TELMME website

  Kennisbank - Doel van het project TELMME was uitval en studievertraging voorkomen van aankomende masterstudenten aan een technische universiteit. Hiervoor werd digitaal toets- en oefenmateriaal over wiskunde ontwikkeld, gepubliceerd op de website TELMME.

 • Website project Bruggen bouwen website

  Kennisbank - De website Leerstation Zorg is een resultaat van het project Bruggen bouwen. De website is hét platform voor digitaal leren in de zorg.