Rss

Kennisbank

Verbeter de website, beantwoord enkele vragen over je bezoek.

Doe mee

 • Download publicatie PDF2,7 MB

  Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT download

  Kennisbank - Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

 • Download publicatie PDF124 kB

  Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken' download

  Kennisbank - Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als docenten samen optrekken, biedt dat veel voordelen. Deze flyer biedt 5 scenario's voor het inzetten van open leermaterialen. Hij richt zich op docenten die met open leermaterialen aan de slag gaan, en op docenten binnen een vakcommunity die een collectie open leermaterialen opbouwen.

 • Download publicatie PDF1,7 MB

  Werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs download

  Kennisbank - De werkwijzer beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

 • Animatie NetherLight download

  Kennisbank - NetherLight, SURF's open netwerkexchange, is een cruciaal knooppunt voor internationaal netwerkverkeer tussen onderwijs- en onderzoeksnetwerken. Met NetherLight werken we, binnen GNA (de Global Network Architecture), aan het optimaliseren van internationale samenwerking. Bekijk de animatie.

 • Rapport 'Een non-web use case: COmanage in combinatie met Yoda' download

  Kennisbank - Dit rapport beschrijft de use case die bij de Universiteit Utrecht is onderzocht om de authenticatie van data-opslag YO(ur) DA(ta) te gebruiken in combinatie met COmanage. In dit document is een mogelijke uitbreiding beschreven om YODA te ontsluiten op basis van federatieve accounts voor gebruikers van buiten de Universiteit Utrecht.

 • Best practice: Levend lab voor een duurzame wereld download

  Kennisbank - The Green Village in Delft laat bedrijven en onderzoekers duurzame en slimme technologieën testen in een levensechte omgeving. De benodigde data-infrastructuur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met SURF.

 • Download publicatie PDF250 kB

  Inventarisatie E-portfolio’s in het hoger onderwijs download

  Kennisbank - Digitale studentportfolio’s, of e-portfolio’s, zijn een belangrijk instrument voor opleidingen. Een e-portfolio kan de ontwikkeling van studenten ondersteunen, volgen en kan leeruitkomsten en competenties bevatten. SURF onderzocht wat de stand van zaken van e-portfolio’s in het hoger onderwijs is en wat de functie kan zijn binnen de leeromgeving.

 • Artikel Intensievere samenwerking tussen instellingen en SURFmarket dankzij nieuwe werkwijze download

  Kennisbank - Sinds kort worden zo goed als alle ICT-contracten tussen leveranciers en SURFmarket afgesloten via een aanbestedingsprocedure. Jurre Laven, manager ICT-inkoop, en Nelleke Jansen, senior inkoper, zijn intensief betrokken bij dit verandertraject. Zij lichten toe wat deze werkwijze inhoudt en wat dit betekent voor de instellingen die SURF bedient.

 • Download publicatie PDF482 kB

  Best practice Arcus College: van ICT-uitbesteding naar cloud computing download

  Kennisbank - Het Arcus College is een van de instellingen die overgestapt is naar de cloud via SURFcumulus. In deze best practice lees je waarom Arcus dit deed, hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de geleerde lessen zijn.

 • Animatie Automatisering & orkestratie download

  Kennisbank - SURF onderzoekt de mogelijkheden van automatisering en orkestratie. We werken aan ons eigen automatiserings- en orkestratieframework, om aan de netwerkbehoeften van gebruikers te kunnen voldoen. Tijdens SC ’17 demonstreerden we geautomatiseerde netwerkvoorziening. Bekijk de animatie over ons automatiserings- en orkestratieframework.

 • Download publicatie PDF2,6 MB

  SURF Magazine 01 (maart 2018) download

  Kennisbank - Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten), Erwin Bleumink (SURF) en Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) vertellen in een interview in SURF Magazine 01 over de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Verder in dit nummer: data van buitenaardse proporties, tien jaar SURFconext en eIDAS en de wet Digitale Overheid.

 • Download publicatie PDF2,6 MB

  Handboek In 5 stappen naar een itembank download

  Kennisbank - Digitale itembanken zijn een prachtige tool om de kwaliteit van toetsen te laten toenemen en de kosten te laten dalen. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van itembanken vraagt om goed projectmanagement. Met dit handboek kunnen instellingen snel en doordacht van start bij het (samen) maken van itembanken.

 • Groene boodschappenkarretjes - foto Mark Nockleby via Flickr (cc)
  Download publicatie XLSX35 kB

  Overzicht normen en standaarden maatschappelijk verantwoord inkopen download

  Kennisbank - Het kan lastig zijn om de juiste informatie te vinden voor het duurzaam inkopen van ICT. Om inkopers bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen hierbij te helpen, heeft SURF een overzicht gemaakt van beschikbare bronnen, standaarden en normen voor duurzaam ICT inkopen.

 • Infographic gebruik SURFconext 2017 download

  Kennisbank - SURFconext is ook in 2017 weer flink gegroeid. Het totale aantal logins via de dienst was ruim 90 miljoen, een stijging van 32%. Het aantal unieke gebruikers steeg in 2017 met 15%. In 2017 zijn 260 nieuwe diensten op SURFconext aangesloten. Ook het gebruik van SURFconext Sterke Authenticatie steeg sterk. Bekijk alle feiten in deze infographic.

 • Case: De puzzel van plantengenomen download

  Kennisbank - Hoogwaardige genoomassemblages van planten zijn belangrijk om inzicht te krijgen in plantontwikkeling, ziekteresistentie en gewasverbetering. Maar plantengenomen zijn notoir moeilijk te assembleren. Een nieuwe aanpak vermindert de complexiteit van het proces door fouten weg te werken en efficiënter gebruik te maken van data.