Rss

Kennisbank

Verbeter de website, beantwoord enkele vragen over je bezoek.

Doe mee

 • Download publicatie PDF232 kB

  Best practice Hogeschool Inholland: datacenter naar de cloud download

  Kennisbank - Hogeschool Inholland is een van de instellingen die overgestapt is naar de cloud via SURFcumulus. In deze best practice lees je waarom Hogeschool Inholland dit deed, hoe het bepaalde keuzes heeft gemaakt en wat de geleerde lessen zijn.

 • Download publicatie PDF196 kB

  Rapport Research support in Nederland - RUG & UMCG download

  Kennisbank - Veel instellingen zijn bezig met research support. SURF brengt in een serie in beeld hoe instellingen dit organiseren en wat hun agenda is voor de toekomst. De serie komt voort uit het SURF-innovatieproject Support4research. In deze aflevering zijn de RUG en het UMCG aan het woord.

 • Download publicatie PDF502 kB

  Rapport Uitbreiding SURFconext Sterke Authenticatie download

  Kennisbank - De rapport beschrijft mogelijk uitbreidingen op SURFconext Sterke Authenticatie. Er zijn een aantal scenario's beschreven en uitgewerkt. Het rapport in in het Engels.

 • Rapport Cyberdreigingsbeeld 2017 download

  Kennisbank - Het Cyberdreigingsbeeld 2017 is een overzicht van de belangrijkste cyberdreigingen binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van het afgelopen jaar. Dit geeft bestuurders en security officers in onderwijs en onderzoek een helder beeld van ontwikkelingen waarop ze moeten focussen om hun informatiebeveiliging en privacybescherming te verbeteren.

 • Download publicatie PDF464 kB

  Rapport Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext download

  Kennisbank - Nu wetenschappelijke tijdschriften vrijwel exclusief online verschijnen en uitgevers de toegang tot deze tijdschriften steeds vaker afschermen met federatieve logins, hebben bibliotheekbezoekers zonder instellingsaccount geen toegang meer tot wetenschappelijk tijdschriften. Dit document beschrijft een mogelijke oplossingsrichting.

 • Download publicatie PDF604 kB

  Rapport Grip op e-waste download

  Kennisbank - Universiteiten en hogescholen voeren hun elektrische apparaten (e-waste) op verschillende manieren af. Door deze versnippering is er ruimte voor verbetering. Met het rapport 'Grip op e-waste' ondersteunt SURF onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van het hele ICT-afvoerproces.

 • Artikel Digitale veiligheid hoort op de bestuurstafel download

  Kennisbank - Marjolein Jansen is vicevoorzitter van het College van Bestuur van de VU. Ook is ze ambassadeur cybersecurity voor SURF. Ze houdt zich bezig met cybersecurityvraagstukken van mbo's, hogescholen, universiteiten, UMC’s en onderzoeksinstellingen. Jansen: “Digitale veiligheid is een kwestie van governance en hoort daarom op het bureau van bestuurders.”

 • Artikel Unieke samenwerking in demo-omgeving van de modulaire leeromgeving download

  Kennisbank - Al jaren wordt er intensief gepraat over de flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving. Hoog tijd om te onderzoeken hoe een modulaire leeromgeving in de praktijk werkt. SURF ontwikkelde een demo-omgeving waarin onderwijsinstellingen en 8 leveranciers van onderwijstoepassingen kunnen experimenteren.

 • Download publicatie PDF380 kB

  Best practice Avans Hogeschool implementeert IPv6 download

  Kennisbank - De helft van al het internetverkeer van Avans Hogeschool gaat via IPv6. Daarmee staat Avans sinds dit collegejaar qua IPv6-gebruik op plaats 1 van alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland. In deze best practice lees je hoe Avans dit voor elkaar heeft gekregen?

 • Casus: Snelle verbinding met digitale toetsomgeving via lichtpad

  Best practice MBO Utrecht: van reactief naar proactief netwerkbeheer download

  Kennisbank - Sinds september 2017 zijn 2 locaties van MBO Utrecht aangesloten op SURFwireless. Met de keuze voor het nieuwe wifinetwerk kiest MBO Utrecht voor proactief beheer en een toekomstgerichte service. Studenten en docenten zijn blij. "Het werkt als een zonnetje." Lees de best practice.

 • Download publicatie PDF2,8 MB

  SURF Magazine 04 (december 2017) download

  Kennisbank - Open science helpt de wetenschap vooruit, maar regie is nodig. Dat stellen Stan Gielen (voorzitter NWO) en Karel Luyben (rector-magnificus TU Delft) in een dubbelinterview in SURF Magazine 04. Verder in dit nummer: de modulaire leeromgeving, digitale veiligheid op de bestuurstafel en de bijbel in code.

 • Resultaten project Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen download

  Kennisbank - In dit project heeft de Universiteit van Amsterdam formatieve toetsen gebruikt om op maat gesneden contactonderwijs te realiseren. Door middel van learning analytics van de toetsen is invulling gegeven aan het face-to-face onderwijs. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van dit project.

 • Resultaten project Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen download

  Kennisbank - Bètastudenten werken met onderzoekstools voor data-analyse en datavisualisatie, maar kunnen vaak zelf niet programmeren. Daarom heeft de Universiteit van Amsterdam in het kader van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs een open en online cursus ontwikkeld voor deze vaardigheid. Op deze pagina lees je de resultaten van dit project.

 • Download publicatie PDF171 kB

  Best practice: Een tweede factor betrekken tegen datalekken download

  Kennisbank - Het VUmc heeft ervoor gekozen om patiëntgegevens extra te beveiligen met een tweedefactoroplossing, zeker voor gebruikers van buiten het eigen netwerk. Hiervoor hebben zij gekozen voor SURFconext Sterke Authenticatie. Deze best practice beschrijft de dienst en het implementatietraject.

 • Download publicatie PDF141 kB

  Lessons learned SURF-demo modulaire leeromgeving download

  Kennisbank - In een unieke samenwerking met leveranciers en onderwijsinstellingen bouwde SURF een demo-omgeving van de modulaire digitale leeromgeving. Op de Challenge day 2017 presenteerden de samenwerkingspartners de lessons learned tot dusver. De lessen zijn gebundeld in deze uitgave.