Rss

Kennisbank

Verbeter de website, beantwoord enkele vragen over je bezoek.

Doe mee

 • Download publicatie PDF404 kB

  Infographic Methodieken en tools voor blended onderwijs download

  Kennisbank - Welke methodieken en tools gebruiken onderwijsinstellingen bij het inrichten van blended onderwijs? SURF en de SIG blended learning hebben dit onderzocht onder experts op het gebied van blended onderwijs. In deze infographic vind je naast een overzicht van de meest gebruikte methodieken en tools, ook tips en quotes.

 • Resultaten project Open online Bètadidactiek download

  Kennisbank - Nederlandse lerarenopleidingen werken samen om gezamenlijk online modules vakdidactiek voor bètavakken te ontwikkelen. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden hiervoor een infrastructuur en een procesmodel. Hier lees je meer over de resultaten van dit project.

 • Download publicatie PDF551 kB

  SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services download

  Kennisbank - Het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services beschrijft normen voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid bij het aangaan van contracten met (cloud)leveranciers. Het bevat standaardbepalingen en een modelbewerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

 • Download publicatie PDF2,3 MB

  Rapport Remote vetting voor SURFsecureID download

  Kennisbank - Dit Engelstalige rapport beschrijft verschillende manieren waarop de identiteit van een gebruiker op afstand kan worden vastgesteld, zonder dat de gebruiker fysiek bij een servicebalie langs moet. De NFC-app en iDIN komen als beste uit de bus. Onderzocht wordt hoe deze in SURFsecureID kunnen worden geïntegreerd.

 • Use case De Bijbel in code download

  Kennisbank - Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) van de Vrije Universiteit heeft een database ontwikkeld waarin de complete grammatica van de Hebreeuwse Bijbel is vastgelegd. Om goed uit de voeten te kunnen met deze database, heb je programmeerkennis nodig. Dat hebben maar weinig theologen.

 • Download publicatie PDF343 kB

  Best practice Windesheim gebruikt SURFsecureID voor sterke authenticatie bij ADFS download

  Kennisbank - Hogeschool Windesheim gebruikt SURFsecureID om diensten die gekoppeld zijn aan Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), beter te beveiligen met een tweede factor. Lees in deze best practice de ervaringen van Hogeschool Windesheim met SURFsecureID.

 • Download publicatie PDF2,7 MB

  Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT download

  Kennisbank - Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

 • Download publicatie PDF124 kB

  Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken' download

  Kennisbank - Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als docenten samen optrekken, biedt dat veel voordelen. Deze flyer biedt 5 scenario's voor het inzetten van open leermaterialen. Hij richt zich op docenten die met open leermaterialen aan de slag gaan, en op docenten binnen een vakcommunity die een collectie open leermaterialen opbouwen.

 • Download publicatie PDF1,7 MB

  Werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs download

  Kennisbank - De werkwijzer beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

 • Animatie NetherLight download

  Kennisbank - NetherLight, SURF's open netwerkexchange, is een cruciaal knooppunt voor internationaal netwerkverkeer tussen onderwijs- en onderzoeksnetwerken. Met NetherLight werken we, binnen GNA (de Global Network Architecture), aan het optimaliseren van internationale samenwerking. Bekijk de animatie.

 • Rapport 'Een non-web use case: COmanage in combinatie met Yoda' download

  Kennisbank - Dit rapport beschrijft de use case die bij de Universiteit Utrecht is onderzocht om de authenticatie van data-opslag YO(ur) DA(ta) te gebruiken in combinatie met COmanage. In dit document is een mogelijke uitbreiding beschreven om YODA te ontsluiten op basis van federatieve accounts voor gebruikers van buiten de Universiteit Utrecht.

 • Best practice: Levend lab voor een duurzame wereld download

  Kennisbank - The Green Village in Delft laat bedrijven en onderzoekers duurzame en slimme technologieën testen in een levensechte omgeving. De benodigde data-infrastructuur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met SURF.

 • Download publicatie PDF250 kB

  Inventarisatie E-portfolio’s in het hoger onderwijs download

  Kennisbank - Digitale studentportfolio’s, of e-portfolio’s, zijn een belangrijk instrument voor opleidingen. Een e-portfolio kan de ontwikkeling van studenten ondersteunen, volgen en kan leeruitkomsten en competenties bevatten. SURF onderzocht wat de stand van zaken van e-portfolio’s in het hoger onderwijs is en wat de functie kan zijn binnen de leeromgeving.

 • Artikel Intensievere samenwerking tussen instellingen en SURFmarket dankzij nieuwe werkwijze download

  Kennisbank - Sinds kort worden zo goed als alle ICT-contracten tussen leveranciers en SURFmarket afgesloten via een aanbestedingsprocedure. Jurre Laven, manager ICT-inkoop, en Nelleke Jansen, senior inkoper, zijn intensief betrokken bij dit verandertraject. Zij lichten toe wat deze werkwijze inhoudt en wat dit betekent voor de instellingen die SURF bedient.

 • Download publicatie PDF482 kB

  Best practice Arcus College: van ICT-uitbesteding naar cloud computing download

  Kennisbank - Het Arcus College is een van de instellingen die overgestapt is naar de cloud via SURFcumulus. In deze best practice lees je waarom Arcus dit deed, hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de geleerde lessen zijn.