Rss

Kennisbank

Verbeter de website, beantwoord enkele vragen over je bezoek.

Doe mee

 • Download publicatie PDF806 kB

  Rapport 3DATAPRINT: On the use of 3D printing for scientific visualisation download

  Kennisbank - We hebben de toepassing van 3D-printen in wetenschappelijke visualisatie onderzocht. In dit (Engelstalige) rapport presenteren we een aantal praktijkvoorbeelden uit verschillende onderzoeksgebieden.

 • Usecase ROC Midden-Nederland

  Use case ROC Midden-Nederland: de voordelen van overstappen naar de cloud download

  Kennisbank - De overstap naar de cloud kan voor instellingen uiteenlopende redenen hebben. In deze use case vertelt ROC Midden-Nederland waarom zij over wil stappen naar de cloud en welke voordelen zij in het vooruitzicht ziet.

 • Windmolens
  Download publicatie PDF1,7 MB

  Rapport 'Stroom: meer groen, écht groen' download

  Kennisbank - Binnen het hoger onderwijs bestaat de behoefte om een grotere, meer structurele bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. In het verkennende onderzoek van SURF 'Stroom: meer groen, écht groen', zijn de strategische opties uitgewerkt. Strategische partnerships en een collectief van voorlopers spelen hierbij een grote rol.

 • Usecase Hogeschool Leiden

  Use case Hogeschool Leiden: de voordelen van overstappen naar de cloud download

  Kennisbank - De overstap naar de cloud kan voor instellingen uiteenlopende redenen hebben. In deze use case vertelt Hogeschool Leiden (HS Leiden) waarom zij over willen stappen naar de cloud en welke voordelen zij in het vooruitzicht ziet.

 • Download publicatie PDF404 kB

  Infographic Methodieken en tools voor blended onderwijs download

  Kennisbank - Welke methodieken en tools gebruiken onderwijsinstellingen bij het inrichten van blended onderwijs? SURF en de SIG blended learning hebben dit onderzocht onder experts op het gebied van blended onderwijs. In deze infographic vind je naast een overzicht van de meest gebruikte methodieken en tools, ook tips en quotes.

 • Resultaten project Open online Bètadidactiek download

  Kennisbank - Nederlandse lerarenopleidingen werken samen om gezamenlijk online modules vakdidactiek voor bètavakken te ontwikkelen. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden hiervoor een infrastructuur en een procesmodel. Hier lees je meer over de resultaten van dit project.

 • Download publicatie PDF551 kB

  SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services download

  Kennisbank - Het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services beschrijft normen voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid bij het aangaan van contracten met (cloud)leveranciers. Het bevat standaardbepalingen en een modelbewerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

 • Download publicatie PDF2,3 MB

  Rapport Remote vetting voor SURFsecureID download

  Kennisbank - Dit Engelstalige rapport beschrijft verschillende manieren waarop de identiteit van een gebruiker op afstand kan worden vastgesteld, zonder dat de gebruiker fysiek bij een servicebalie langs moet. De NFC-app en iDIN komen als beste uit de bus. Onderzocht wordt hoe deze in SURFsecureID kunnen worden geïntegreerd.

 • Use case De Bijbel in code download

  Kennisbank - Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) van de Vrije Universiteit heeft een database ontwikkeld waarin de complete grammatica van de Hebreeuwse Bijbel is vastgelegd. Om goed uit de voeten te kunnen met deze database, heb je programmeerkennis nodig. Dat hebben maar weinig theologen.

 • Download publicatie PDF343 kB

  Best practice Windesheim gebruikt SURFsecureID voor sterke authenticatie bij ADFS download

  Kennisbank - Hogeschool Windesheim gebruikt SURFsecureID om diensten die gekoppeld zijn aan Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), beter te beveiligen met een tweede factor. Lees in deze best practice de ervaringen van Hogeschool Windesheim met SURFsecureID.

 • Download publicatie PDF2,7 MB

  Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT download

  Kennisbank - Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

 • Download publicatie PDF124 kB

  Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken' download

  Kennisbank - Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als docenten samen optrekken, biedt dat veel voordelen. Deze flyer biedt 5 scenario's voor het inzetten van open leermaterialen. Hij richt zich op docenten die met open leermaterialen aan de slag gaan, en op docenten binnen een vakcommunity die een collectie open leermaterialen opbouwen.

 • Download publicatie PDF1,7 MB

  Werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs download

  Kennisbank - De werkwijzer beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

 • Animatie NetherLight download

  Kennisbank - NetherLight, SURF's open netwerkexchange, is een cruciaal knooppunt voor internationaal netwerkverkeer tussen onderwijs- en onderzoeksnetwerken. Met NetherLight werken we, binnen GNA (de Global Network Architecture), aan het optimaliseren van internationale samenwerking. Bekijk de animatie.

 • Rapport 'Een non-web use case: COmanage in combinatie met Yoda' download

  Kennisbank - Dit rapport beschrijft de use case die bij de Universiteit Utrecht is onderzocht om de authenticatie van data-opslag YO(ur) DA(ta) te gebruiken in combinatie met COmanage. In dit document is een mogelijke uitbreiding beschreven om YODA te ontsluiten op basis van federatieve accounts voor gebruikers van buiten de Universiteit Utrecht.