Rss

Kennisbank

Verbeter de website, beantwoord enkele vragen over je bezoek.

Doe mee

 • Best practice: Levend lab voor een duurzame wereld download

  Kennisbank - The Green Village in Delft laat bedrijven en onderzoekers duurzame en slimme technologieën testen in een levensechte omgeving. De benodigde data-infrastructuur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met SURF.

 • Download publicatie PDF250 kB

  Inventarisatie E-portfolio’s in het hoger onderwijs download

  Kennisbank - Digitale studentportfolio’s, of e-portfolio’s, zijn een belangrijk instrument voor opleidingen. Een e-portfolio kan de ontwikkeling van studenten ondersteunen, volgen en kan leeruitkomsten en competenties bevatten. SURF onderzocht wat de stand van zaken van e-portfolio’s in het hoger onderwijs is en wat de functie kan zijn binnen de leeromgeving.

 • Artikel Intensievere samenwerking tussen instellingen en SURFmarket dankzij nieuwe werkwijze download

  Kennisbank - Sinds kort worden zo goed als alle ICT-contracten tussen leveranciers en SURFmarket afgesloten via een aanbestedingsprocedure. Jurre Laven, manager ICT-inkoop, en Nelleke Jansen, senior inkoper, zijn intensief betrokken bij dit verandertraject. Zij lichten toe wat deze werkwijze inhoudt en wat dit betekent voor de instellingen die SURF bedient.

 • Download publicatie PDF482 kB

  Best practice Arcus College: van ICT-uitbesteding naar cloud computing download

  Kennisbank - Het Arcus College is een van de instellingen die overgestapt is naar de cloud via SURFcumulus. In deze best practice lees je waarom Arcus dit deed, hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de geleerde lessen zijn.

 • Animatie Automatisering & orkestratie download

  Kennisbank - SURF onderzoekt de mogelijkheden van automatisering en orkestratie. We werken aan ons eigen automatiserings- en orkestratieframework, om aan de netwerkbehoeften van gebruikers te kunnen voldoen. Tijdens SC ’17 demonstreerden we geautomatiseerde netwerkvoorziening. Bekijk de animatie over ons automatiserings- en orkestratieframework.

 • Download publicatie PDF2,6 MB

  SURF Magazine 01 (maart 2018) download

  Kennisbank - Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten), Erwin Bleumink (SURF) en Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) vertellen in een interview in SURF Magazine 01 over de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Verder in dit nummer: data van buitenaardse proporties, tien jaar SURFconext en eIDAS en de wet Digitale Overheid.

 • Download publicatie PDF2,6 MB

  Handboek In 5 stappen naar een itembank download

  Kennisbank - Digitale itembanken zijn een prachtige tool om de kwaliteit van toetsen te laten toenemen en de kosten te laten dalen. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van itembanken vraagt om goed projectmanagement. Met dit handboek kunnen instellingen snel en doordacht van start bij het (samen) maken van itembanken.

 • Groene boodschappenkarretjes - foto Mark Nockleby via Flickr (cc)
  Download publicatie XLSX35 kB

  Overzicht normen en standaarden maatschappelijk verantwoord inkopen download

  Kennisbank - Het kan lastig zijn om de juiste informatie te vinden voor het duurzaam inkopen van ICT. Om inkopers bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen hierbij te helpen, heeft SURF een overzicht gemaakt van beschikbare bronnen, standaarden en normen voor duurzaam ICT inkopen.

 • Infographic gebruik SURFconext 2017 download

  Kennisbank - SURFconext is ook in 2017 weer flink gegroeid. Het totale aantal logins via de dienst was ruim 90 miljoen, een stijging van 32%. Het aantal unieke gebruikers steeg in 2017 met 15%. In 2017 zijn 260 nieuwe diensten op SURFconext aangesloten. Ook het gebruik van SURFconext Sterke Authenticatie steeg sterk. Bekijk alle feiten in deze infographic.

 • Case: De puzzel van plantengenomen download

  Kennisbank - Hoogwaardige genoomassemblages van planten zijn belangrijk om inzicht te krijgen in plantontwikkeling, ziekteresistentie en gewasverbetering. Maar plantengenomen zijn notoir moeilijk te assembleren. Een nieuwe aanpak vermindert de complexiteit van het proces door fouten weg te werken en efficiënter gebruik te maken van data.

 • Download publicatie PDF232 kB

  Best practice Hogeschool Inholland: datacenter naar de cloud download

  Kennisbank - Hogeschool Inholland is een van de instellingen die overgestapt is naar de cloud via SURFcumulus. In deze best practice lees je waarom Hogeschool Inholland dit deed, hoe het bepaalde keuzes heeft gemaakt en wat de geleerde lessen zijn.

 • Download publicatie PDF196 kB

  Rapport Research support in Nederland - RUG & UMCG download

  Kennisbank - Veel instellingen zijn bezig met research support. SURF brengt in een serie in beeld hoe instellingen dit organiseren en wat hun agenda is voor de toekomst. De serie komt voort uit het SURF-innovatieproject Support4research. In deze aflevering zijn de RUG en het UMCG aan het woord.

 • Download publicatie PDF502 kB

  Rapport Uitbreiding SURFconext Sterke Authenticatie download

  Kennisbank - De rapport beschrijft mogelijk uitbreidingen op SURFconext Sterke Authenticatie. Er zijn een aantal scenario's beschreven en uitgewerkt. Het rapport in in het Engels.

 • Rapport Cyberdreigingsbeeld 2017 download

  Kennisbank - Het Cyberdreigingsbeeld 2017 is een overzicht van de belangrijkste cyberdreigingen binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van het afgelopen jaar. Dit geeft bestuurders en security officers in onderwijs en onderzoek een helder beeld van ontwikkelingen waarop ze moeten focussen om hun informatiebeveiliging en privacybescherming te verbeteren.

 • Download publicatie PDF464 kB

  Rapport Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext download

  Kennisbank - Nu wetenschappelijke tijdschriften vrijwel exclusief online verschijnen en uitgevers de toegang tot deze tijdschriften steeds vaker afschermen met federatieve logins, hebben bibliotheekbezoekers zonder instellingsaccount geen toegang meer tot wetenschappelijk tijdschriften. Dit document beschrijft een mogelijke oplossingsrichting.